nieuws

De Jager wil lijst van verboden diensten accountants

Geen categorie

Minister De Jager van Financiën wil dat er een lijst komt van voor accountants verboden diensten. Verder wil hij dat er een plafond gesteld wordt aan de hoeveelheid adviesdiensten die een accountant kan leveren bij een bepaalde klant. De minister kondigde tijdens een overleg met de Tweede Kamer aan dat hij met wet- en regelgeving komt om de onafhankelijkheid van accountants te waarborgen. Kamerlid Ronald Plasterk (PvdA) houdt vast aan zijn voorstel van scheiding van audit en advies door accountants. Wel laat hij weten dat dit geldt voor OOB’s en niet voor het mkb.

De lijst van verboden werkzaamheden voor accountants hebben wat De Jager betreft betrekking op diensten die de fiscale positie van een onderneming bepalen en het onderhandelen namens een onderneming door een accountant. Met betrekking tot de hoeveelheid adviesdiensten die een accountant kan leveren bij een bepaalde klant, denkt De Jager aan een bepaald percentage van de omzet van een accountant bij de desbetreffende klant.

De minister stelt een maximaal plafond van 30 procent van de omzet voor. De Jager ziet niets in een verplichte absolute scheiding van audit en advies. Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt volgens de minister dat de kwaliteit van het werk van de accountant daar niet door verbetert. Sterker nog, volgens De Jager blijkt uit onderzoek dat de kwaliteit juist omhoog gaat bij een combinatie van audit en advies, omdat de ingehuurde accountant veel kennis heeft van het bedrijf waar hij de controle verricht.

Roulatie
De Jager ging ook in op het voorstel van Ronald Plasterk inzake verplichte roulatie van accountantskantoren. De minister wil dat er een roulatiegebod komt van de certificerend accountant, dus geen verplichte roulatie van het accountantskantoor.

De Jager geeft toe dat een jarenlange innigheid tussen certificerend accountant en de klant een risico met zich mee kan brengen. Daarom pleit hij ervoor om in Europese regelgeving een verplichte roulatie van de certificerend accountant (de persoon die de handtekening zet) om de vijf jaar vast te leggen. Daarbij zou volgens De Jager een afkoelingsperiode van twee jaar moeten komen.

Een verplichte roulatie van het accountantskantoor is volgens de minister niet nodig. De Jager wijst daarbij op de kosten die dat voor bedrijven met zich meebrengt. Wel houdt de minister de mogelijkheid van een verplichte aanbesteding om de vijf jaar open.

Opdrachtgeverschap
Volgens De Jager is er bij de benoeming van een accountant een cruciale rol weggelegd voor de Raad van Commissarissen van een onderneming. Hij geeft toe dat de rol van de RvC op dat terrein in het verleden niet altijd optimaal is geweest en dat de rol van de commissarissen nog steeds beter moet. De minister zegt dat Europees te willen borgen.

De Jager ziet echter niets in het voorstel om in de benoeming van een accountant een grotere rol weg te leggen voor de toezichthouders AFM en/of DNB. De benoeming van een accountant moet volgens hem een zaak van de onderneming blijven en niet van de overheid.

Kritiek
Plasterk kreeg na lancering van zijn initiatiefnota de nodige kritiek te verduren op zijn voorstel over scheiding van audit en advies. Velen vonden dat hij niet helder een onderscheid maakte tussen OOB’s en het mkb. Het Kamerlid schept nu duidelijkheid door te stellen dat zijn voorstel beperkt blijft tot OOB’s en niet geldt voor ‘de patatzaak op de hoek’. Maar dit is dan wel het enige water dat de PvdA’er in de wijn wil doen. Hij blijft pleiten voor een scheiding van audit- en non-audit-werkzaamheden. Het voorstel van De Jager om een ‘cap’ te stellen aan het advieswerk door accountants, ziet hij niet zitten. "Dat is geen oplossing," aldus Plasterk. "Accountants moeten ook niet een beetje advieswerk doen bij het bedrijf waar ze de boeken controleren." Volgens hem gaat er zelfs van een combinatie van 70/30 procent audit/non-audit werkzaamheden teveel verleiding uit. "Dus doorknippen," zo stelt de PvdA’er.

Lees het volledige artikel op Accountancynieuws.nl

Lees ook: Werkgevers zien niets in verplicht rouleren accountants

Reageer op dit artikel