nieuws

De race tegen de robot

Geen categorie

De financiële crisis in de Verenigde Staten en de eurocrisis in Europa zorgen voor hoge werkloosheid. Daardoor wordt over het hoofd gezien dat ook kostbare banen verloren gaan doordat – als gevolg van de digitale revolutie – steeds meer werk wordt geautomatiseerd. Veel werknemers dreigen de race tegen de machine te verliezen.

Voor zover er sprake is geweest van economisch herstel in de Verenigde Staten ging het om een zogenaamd baanloos herstel. De economische groei heeft geen nieuwe banen gecreëerd waardoor het werkloosheidspercentage boven de 9 procent is gebleven. Tegelijkertijd is het tempo van de automatisering versneld in de afgelopen jaren als gevolg van een combinatie van nieuwe technologieën, waaronder robotica, numeriek bestuurde machines, geautomatiseerde voorraadbeheer, stemherkenning en online handel.

Snellere, goedkopere computers en steeds meer slimme software geven machines mogelijkheden die tot voor kort niet mogelijk werden geacht. Voorbeelden van dingen die voorheen als specifiek menselijk werden gedacht, zijn onder meer het verstaan van spraak, het vertalen van de ene taal naar de andere en het herkennen van patronen. Maar door de automatisering kunnen dergelijke taken nu wel degelijk door robots worden uitgevoerd.

Tijdens de laatste recessie verloor bijvoorbeeld een op de 12 mensen in de verkoop hun baan. Toen de economie zich herstelde gingen veel bedrijven kijken of ze technologie konden inzetten voor de verkoop in plaats van mensen. Sinds het einde van de recessie in juni 2009 zijn in de Verenigde Staten de uitgaven van bedrijven voor computerapparatuur en software met 26 procent toegenomen, terwijl de uitgaven aan loonkosten gelijk zijn gebleven.

Terwijl de banencreatie haperde, hebben bedrijven het sinds de recessie in commercieel opzicht juist goed gedaan. De bedrijven in de Standard & Poor's beursindex rapporteren naar verwachting recordwinsten dit jaar, het gaat in totaal om een bedrag van 927 miljard dollar. Daarmee hebben de bedrijfswinsten, uitgedrukt als percentage van het Bruto Binnenlands Product, het hoogste niveau bereikt van de afgelopen 50 jaar. Zowel de technologische vooruitgang als de goedkope arbeid uit opkomende economieën als China stellen bedrijven in staat om deze recordwinsten te maken.  

En de vaardigheden van machines zullen alleen maar beter worden. Hoewel in 2004 nog werd beweerd dat computers onmogelijk taken zouden kunnen uitvoeren als bijvoorbeeld het besturen van vrachtwagens, maakte Google afgelopen najaar bekend dat robot-gestuurde auto's duizenden mijlen op de Amerikaanse wegen hadden afgelegd met slechts af en toe de hulp van een menselijke chauffeur die op de achterbank zat. De Google-auto's, zijn slechts een teken van de tijd.

IBM presenteerde een Jeopardy spelende computer, Watson, die in februari een paar menselijke Jeopardy-kampioenen versloeg. De nieuwe persoonlijke assistent van Apple, Siri, reageert op gesproken commando’s terwijl dat tot voor kort onmogelijk werd gehouden. Automatisering was voorheen de vijand van de blue collar worker en de vriend van de white collar worker omdat die lvan lagere prijzen profiteerde. Dat tijdperk lijkt met de slimme machines definitief voorbij.

Heleen Mees

Reageer op dit artikel