nieuws

Denktank: Nederland kan economische groei verdubbelen

Geen categorie

Nederland kan een economische groei realiseren van 3,4 procent per jaar, mits de arbeidsproductiviteit stijgt. En dat kan heel goed, zegt de Nationale Denktank 2011.

De Denktank, een groep van talentvolle jonge academici, interviewde honderden experts en deed samen met Newcom Research & Consultancy een onderzoek onder werknemers en leidinggevenden in een groot aantal sectoren. Dat de arbeidsproductiviteit in ons land veel hoger kan, wordt bevestigd door veel respondenten. Bijna de helft geeft aan een stuk productiever te kunnen werken. Wat in de weg staat zijn administratieve lasten, onduidelijke afspraken in de organisatie, inefficiënte ICT en het wachten op anderen.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat het gemiddelde aantal gewerkte uren per hoofd van de beroepsbevolking met 17 procent omhoog kan. Het potentieel hiervoor ligt bij vrouwen en ouderen. Nederlandse vrouwen werken gemiddeld 25 uren per week en van de ouderen werkt 44 procent. Internationaal gezien is dat laag, terwijl de animo er toch wel degelijk is.

 

Zo toont de helft van de vrouwen in het onderzoek de bereidheid een dag per week extra te willen werken en ook ouderen willen langer doorwerken. Verder concludeert de Denktank dat er veel mogelijkheden zijn het werk aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld het bieden van meer inspraak bij het beleid. Ook kunnen de motivatie en de inzetbaarheid omhoog door kennis en ideeën binnen en buiten de organisatie beter te benutten.

Kijk ook op www.cpb.nl en www.vno-ncw.nl

(Bron: Sigma-online)

Reageer op dit artikel