nieuws

Faciliteiten voor bedrijven die willen werken in ontwikkelingslanden

Geen categorie

Het kabinet trekt de komende vijf jaar 275 miljoen euro uit voor bedrijven die via een publiek-private samenwerking aan de slag willen om bij te dragen aan de verbetering van de voedselzekerheid of het watermanagement in ontwikkelingslanden. De met ontwikkelingsgeld betaalde regelingen moeten bijdragen aan de zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden.

Dat maakte staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken bekend tijdens de conferentie ‘Ontwikkelingssamenwerking in bedrijf' van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en VNO-NCW.

Behalve de nieuwe faciliteiten voor de prioriteiten water en voedselzekerheid, kondigde Knapen ook een nieuwe regeling aan voor mkb’ers die willen investeren in ontwikkelingslanden: het Fonds Opkomende Markten, FOM-OS. De komende vier jaar is daarvoor 55 miljoen euro beschikbaar.  

Daarnaast stelde de staatssecretaris een herziening van de regeling Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) in het vooruitzicht. Bij de beoordeling van tenders komt er meer aandacht voor kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om tijd en geld te besparen wordt de aanvraagprocedure vereenvoudigd. Het budget voor ORIO stijgt van 140 miljoen naar 180 miljoen euro.

Meer weten? Klik hier.

Reageer op dit artikel