nieuws

Fiscale wetgeving voor bedrijfsopvolging moet op de schop

Geen categorie

De fiscale faciliteiten die getroffen zijn voor bedrijfsoverdrachten, schieten juridisch en economisch tekort. Hierdoor wordt de concurrentie tussen ondernemers verstoord. Dat concludeert de fiscaal juriste Mascha Hoogeveen in haar proefschrift over de kwaliteit van de fiscale wetgeving rond bedrijfsopvolging waarmee ze aan Tilburg University promoveert .

Juridisch gezien is de wetgeving zeer complex en zijn de 15 verschillende bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onvoldoende op elkaar afgestemd. De vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, omdat nergens uit blijkt dat de heffing van schenk- en erfbelasting leidt tot sluiting van rendabele ondernemingen. Bovendien blijkt uit Hoogeveens onderzoek dat in 70 procent van de nalatenschappen het successierecht gewoon betaald kan worden.
 
Betalingsregeling volstaat
Ook economisch gezien is het beleid kwalitatief onder de maat, stelt Hoogeveen. Ten eerste is nooit aangetoond dat zich een probleem voordoet dat tot overheidsingrijpen noopt. Ten tweede zijn de getroffen belastingmaatregelen onvoldoende geschikt om liquiditeitsproblemen weg te nemen bij een bedrijfsopvolging: betalingsregelingen waren voldoende geweest.
 
Hoogeveen concludeert dat de fiscale faciliteiten vervangen moeten worden door een financieringsfaciliteit die niet gerelateerd is aan belastingheffing, maar aan de koopsom van de onderneming. De verschuldigde belasting wordt dan als koopsom aangemerkt, zodat iedere bedrijfsopvolger van dezelfde financieringsfaciliteit gebruik kan maken, ongeacht de oorzaak van de financieringslast.

(Bron: VBNet)

Reageer op dit artikel