nieuws

Houwen: Zorgondernemerschap heeft maatschappelijke opdracht

Geen categorie

Ondernemerschap moet in deze tijd ook de kwaliteit en innovatie van de maatschappelijke dienstverlening in de zorg, de volkshuisvesting en het onderwijs verbeteren en een bijdrage leveren aan de noodzakelijke kostenbeheersing in deze sectoren. Prof. mr. Louis Houwen heeft daarvoor een maatschappelijk ondernemingsmodel ontwikkeld in zijn inaugurele rede, getiteld 'Van maatschappelijk belang', die hij op […]

Ondernemerschap moet in deze tijd ook de kwaliteit en innovatie van de maatschappelijke dienstverlening in de zorg, de volkshuisvesting en het onderwijs verbeteren en een bijdrage leveren aan de noodzakelijke kostenbeheersing in deze sectoren. Prof. mr. Louis Houwen heeft daarvoor een maatschappelijk ondernemingsmodel ontwikkeld in zijn inaugurele rede, getiteld 'Van maatschappelijk belang', die hij op 7 oktober jl. heeft uitgesproken bij zijn aanvaarding van de leerstoel privaat-publiek ondernemingsrecht aan de Universiteit van Tilburg.

In zijn oratie schetst Louis Houwen een geheel ander en rechtsvormneutraal perspectief voor maatschappelijk ondernemerschap dat vooral gericht is op het ondernemen als maatschappelijke activiteit in plaats van de nogal eenzijdige oriëntatie op het ideologische rechtsvormdebat in de wetenschap en politiek van de afgelopen jaren. Het maatschappelijk belang staat daarin centraal als normatief richtsnoer voor de taakopdracht en handelwijze van de organen (bestuur, toezicht en aandeelhouders- en ledenvergadering) van alle privaatrechtelijke rechtsvormen in het semipublieke domein.

Onderhandelingsarena of belangengemeenschap
Houwen gaat in zijn oratie uitvoerig in op het meest weerbarstige governance- en organisatievraagstuk in de zorg: het ziekenhuis als onderhandelingsarena of belangengemeenschap. De actuele ontwikkelingen in de zorgsector op het gebied van de prestatiebekostiging en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het nieuwe wetgevingsinitiatief voor de Wet cliëntenrechten zorg, geven aanleiding tot een heroverweging van de verouderde duale structuur van ziekenhuis en zelfstandige medisch specialisten met het daaraan inherente belangenconflict tussen bestuur en medische staf respectievelijk de vacante verantwoordelijkheid in het ziekenhuis.
In plaats van een tweeslachtige herziening pleit Houwen voor het radicaal afschaffen van de toelatingovereenkomst als juridische grondslag voor de participatie van medisch specialisten in ziekenhuizen. Vanuit juridisch oogpunt worden meerdere alternatieve organisatiestructuren aangereikt voor het ziekenhuis als belangengemeenschap. Door de voorgenomen introductie van privaat kapitaal en winstuitkering in de curatieve zorg kunnen medisch specialisten voortaan ook via het lidmaatschap of aandeelhouderschap in de eigendomsstructuur van een ziekenhuiscoöperatie of ziekenhuisvennootschap worden betrokken. Het concept van maatschappelijk ondernemerschap faciliteert en normeert dit 'corporate ownership' van medisch specialisten van de moderne ziekenhuisonderneming waarin het maatschappelijk belang van de patiëntenzorg duurzaam prevaleert boven de financiële belangen van de medisch specialisten.

Meer informatie: de hele oratie is hieronder te downloaden.

Reageer op dit artikel