nieuws

Kabinet investeert in arbeidsmarkt zorg

Geen categorie

Het kabinet trekt deze kabinetsperiode bijna 40 miljoen euro uit om zorginstellingen te helpen bij het vinden van voldoende, goed opgeleid personeel en voor het terugdringen van agressie in de zorg. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden Volksgezondheid) schrijven dat dinsdag 11 oktober 2011 in een brief aan de Tweede Kamer […]

Het kabinet trekt deze kabinetsperiode bijna 40 miljoen euro uit om zorginstellingen te helpen bij het vinden van voldoende, goed opgeleid personeel en voor het terugdringen van agressie in de zorg.

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden Volksgezondheid) schrijven dat dinsdag 11 oktober 2011 in een brief aan de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg. De twee verwachten dat de zorgsector een groot beroep zal blijven doen op de arbeidsmarkt en ze willen de zorginstellingen daarbij helpen.
Door de groei van de zorgvraag de komende jaren en de investeringen in de langdurige zorg voor 12.000 mensen extra personeel, zal de zorgsector een groot beroep blijven doen op de arbeidsmarkt. In hun Arbeidsmarktbrief geven beide bewindslieden aan op meerdere fronten de zorginstellingen daarbij te ondersteunen. In de curatieve zorg wordt ingezet op innovatie om arbeid te verlichten, te besparen en om de vrijheid van patiënten te vergroten.

Regionaal arbeidsmarktbeleid
Belangrijk onderdeel van hun beleid is om de komende jaren het gezamenlijke regionale arbeidsmarktbeleid te ondersteunen. Daartoe wordt via Regioplus (de landelijke koepel van de regionale werkgeversverbanden in de zorg) € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Het geld zal onder meer worden gebruikt om in iedere regio zorginstellingen te stimuleren meer strategisch arbeidsmarktbeleid te voeren, meer mensen te werven en op te leiden voor de zorg (verzorgenden niveau 2 en 3 alsmede verplegenden), zorgpersoneel duurzaam in te zetten en netwerken op te zetten voor kennisoverdracht en uitwisseling van goede praktijken.

Agressie
Verder investeren beide bewindslieden in het beleid om agressie tegen zorgprofessionals te verminderen. Dit doen ze door aan te sluiten bij het kabinetsbeleid om daders van agressie tegen zorgpersoneel strenger aan te pakken. Een belangrijk aandachtspunt is het stimuleren van de aangiftebereidheid, ook door te communiceren dat beschermd aangifte doen in veel gevallen mogelijk is. Ook is het van belang de bereidheid te vergroten van werknemers om incidenten te melden en van werkgevers om aangifte te doen en schade te verhalen.
Voor het terugdringen van agressie in de zorg is 6 miljoen euro beschikbaar voor sociale partners om zorginstellingen te ondersteunen bij het implementeren van agressiebeleid. Ook vinden er jaarlijks diverse regionale bijeenkomsten plaats waarbij tal van goede voorbeelden worden gedeeld en instellingen van elkaar kunnen leren. Verder wordt een landelijk coördinatiepunt opgezet waar branchespecifieke kennis wordt verzameld en gedeeld.

Pakket ondersteuningsmaatregelen
Het regionale arbeidsmarktbeleid en het agressiebeleid zijn twee onderdelen van een pakket aan ondersteuningsmaatregelen. Zo wordt ingezet op meer innovaties (e-health, zorg in de buurt), ruimte voor zorgprofessionals (programma Excellente Zorg, beperking administratieve lasten), taakherschikking en investeren in opleidingen (stagefonds, fonds ziekenhuisopleidingen). Met dit gehele pakket hebben de minister en de staatssecretaris er alle vertrouwen in dat zorginstellingen de komende jaren in staat zijn om voldoende personeel te werven.

Reageer op dit artikel