nieuws

Loek Winter: ‘Medische supermarkt bespaart 4 miljard euro’

Geen categorie

'De kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg gaat met sprongen vooruit als medisch specialisten zich meer en meer concentreren op specifieke behandelingen die zij steeds vaker doen. Dat levert een potentiële kostenbesparing op van ruim 4 miljard euro.' Dit stelt zorgondernemer prof. dr. Loek Winter in zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar […]

'De kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg gaat met sprongen vooruit als medisch specialisten zich meer en meer concentreren op specifieke behandelingen die zij steeds vaker doen. Dat levert een potentiële kostenbesparing op van ruim 4 miljard euro.' Dit stelt zorgondernemer prof. dr. Loek Winter in zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Healthcare Entrepreneurship aan de Nyenrode Business Universiteit.

'Wanneer ziekenhuizen zich beperken tot specifieke kernspecialismen en het aantal daar behandelde patiënten toeneemt, dan stijgt de kwaliteit en dalen de kosten', zegt Loek Winter, tevens eigenaar van de MC Groep en expert in succesvolle doorstarts van ziekenhuizen.

Focusklinieken
Winter is een groot voorstander van de medical mall, de medische supermarkt. Hierin wordt de klassieke ziekenhuiszorg, zoals verloskunde en Spoedeisende Hulp, gecombineerd met de zorg in kleine gespecialiseerde 'focusklinieken'. Klinieken die heel goed zijn in één type behandeling. Bijvoorbeeld oogheelkunde of dermatologie. Daardoor ontstaat er een nauwe band tussen het traditionele non-profit ziekenhuis en de for profit zorginitiatieven die in ZBC's worden ontwikkeld.
In de medical mall wordt de patiënt steevast snel, vakkundig en goedkoper geholpen. Net als in warenhuizen kan het ook leuk zijn in de medische supermarkt, waar je op gezondheidsgebied van alles kunt krijgen. De kostenbesparing tot ruim 4 miljard euro die in deze constructie ontstaat, baseert Winter onder meer op berekeningen van het CBS.

Structurele investeringen
In tijden van economische krimp breekt hij verder een lans voor structurele investeringen in de zorg. Meer marktdynamiek komt uitsluitend tot stand, als ondernemers en aandeelhouders met privaat kapitaal aan de slag kunnen in deze snel groeiende economische bedrijfstak, is zijn stellige overtuiging.

Leerstoel
De leerstoel Healthcare Entrepreneurship is ingesteld door VEROZ, het platform voor ondernemers in de zorg. VEROZ zet verantwoord ondernemen in de zorg op de agenda. Het participeert in de politieke en maatschappelijke discussie via contacten in de medische wereld, maatschappelijke organisaties en in politiek- en ambtelijk Den Haag.
Nyenrode Business Universiteit is de oudste en enige particuliere universiteit in Nederland. Zij werd in 1946 voor en door het bedrijfsleven opgericht. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op een carrière in een managementfunctie binnen een internationale omgeving en hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap, met als motto: Leadership, Entrepreneurship, Stewardship.

Reageer op dit artikel