nieuws

Minder fusies en overnames vanuit opkomende markten

Geen categorie

Het aantal overnames en fusies in de Westerse wereld waarbij ondernemingen uit de opkomende landen, zoals Brazilië, Rusland, India en China, zijn betrokken, neemt af. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG.

Na een vloedgolf van transacties in de eerste helft van 2010 is het aantal overnames van bedrijven in de Westerse wereld door bedrijven in de opkomende markten in de eerste zes maanden van dit jaar fors gedaald. In het eerste halfjaar van 2011 werden slechts 220 transacties door bedrijven vanuit de opkomende markten geregistreerd, vergeleken met 260 in de eerste zes maanden van 2010. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG.

Bij het onderzoek zijn de transactiestromen tussen dertien geselecteerde opkomende economieën en vijftien van de voornaamste ontwikkelde markten geanalyseerd, waaronder Nederland. Overigens bleven de fusie- en overnameactiviteiten van de opkomende markten vooral in Duitsland en Nederland wel op peil. In het eerste halfjaar van 2010 namen bedrijven in de opkomende markten elf Nederlandse ondernemingen over vergeleken met twaalf Nederlandse bedrijven in de eerste zes maanden van 2011.

India en China
Vooral bedrijven in India en China waren in de eerste zes maanden van dit jaar veel minder actief met fusies en overnames in het westen dan vorig jaar. Het aantal transacties door Indiase bedrijven daalde van 53 in 2010 tot 38 dit jaar. Chinese bedrijven waren in de eerste helft van 2011 nog goed voor 32 transacties vergeleken met 40 in de eerste zes maanden van 2010.

Desondanks blijft India de meest actieve opkomende markt als het gaat om overnames in de Westerse wereld. Sinds 2005 is India goed voor 566 transacties in het Westen, gevolgd door Zuidoost-Azië met 443, Maleisië met 425 en China met 367. De Verenigde Staten blijkt bij het opkomende markten het meest populair. In de eerste zes maanden van dit jaar werden door de bedrijven in de opkomende markten 47 Amerikaanse bedrijven overgenomen, gevolgd door Australië (22), Singapore (20) en het Verenigd Koninkrijk (20).

Westerse ondernemingen blijven ondanks de crisis bedrijven in de opkomende markten overnemen. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 693 transacties geregistreerd door Westerse ondernemingen in de opkomende markten, vergeleken met 662 in het eerste halfjaar van 2010. Bij de Westerse ondernemingen waren in de afgelopen zes maanden met name bedrijven in Zuidoost-Azië, China en Zuid-Amerika (exclusief Brazilië) in trek.

Brazilië
Daarnaast werden fors meer bedrijven in Brazilië overgenomen. Het aantal steeg van 47 in het eerste halfjaar van 2010 tot 69 in de eerste zes maanden van dit jaar. “Gesteund door voldoende kapitaal zijn bedrijven in de Westerse wereld duidelijk in staat en bereid te investeren in attractieve bedrijven in de opkomende landen”, zegt Wouter van de Bunt, partner bij KPMG Corporate Finance.

Van de Bunt: “Ondernemingen in de opkomende markten daarentegen maken zich zorgen over de economische omstandigheden van dit moment. Nederlandse bedrijven waren in het eerste halfjaar van 2011 goed voor 33 overnames in de opkomende markten. Dat is iets meer dan de eerste helft van 2010 en iets minder dan tweede zes maanden van vorig jaar, toen 30 respectievelijk 38 transacties plaatsvonden. In de eerste zes maanden van 2011 waren vooral ondernemingen in Rusland en Centraal- en Oost-Europa in trek.”

Reageer op dit artikel