nieuws

‘Politici moet je duwen, zorgverleners moet je trekken’

Geen categorie

De kosten in de zorg dreigen de spuigaten uit te lopen en dus moet er worden bezuinigd. Hub Wollersheim, onder andere internist, universitair hoofddocent en spreker tijdens het KIZ-congres op 9 november, pleit juist voor investeringen: in kwaliteitszorg en veiligheid. De drijvende kracht hiervoor moet komen uit de zorg zelf en niet vanuit Den Haag. […]

De kosten in de zorg dreigen de spuigaten uit te lopen en dus moet er worden bezuinigd. Hub Wollersheim, onder andere internist, universitair hoofddocent en spreker tijdens het KIZ-congres op 9 november, pleit juist voor investeringen: in kwaliteitszorg en veiligheid. De drijvende kracht hiervoor moet komen uit de zorg zelf en niet vanuit Den Haag. 'Politici moet je duwen, zorgverleners moet je trekken,' aldus Wollersheim.

Het irriteert hem mateloos. 'De politiek hamert er bij de zorg op om te focussen op evidence based medicine en best practices in plaats van op ervaring of ideologie. Intussen reageert zij zelf juist vanuit partij-ideologie en heeft zij geen oog voor de bewezen verbeteringen die al lang bekend zijn vanuit onderzoek. Politiek opportunisme noem ik dat,' stelt Hub Wollersheim. 'Het is hoogst onverstandig om nu te gaan bezuinigen op sociaal kwetsbare groepen zoals chronisch zieken en patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Op langere termijn levert dat weer extra kosten op. Ik ben echt verbijsterd dat de politiek zo kortzichtig reageert terwijl er genoeg doelmatige alternatieven vanuit de literatuur bekend zijn die ook de benodigde 1,6 miljard euro aan besparingen zouden kunnen opleveren. Zet daar dan op in.'

Breed perspectief
Wollersheim spreekt met passie als hij het over verbeteringen in de zorg heeft. Vanwege de diverse functies die hij uitoefent, beziet hij de problematiek vanuit meerdere perspectieven. Hij is internist bij het UMC Radboud en als universitair hoofddocent begeleidt hij daar ook promovendi op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid. Ook ondersteunt hij clinici en huisartsen bij de analyse van problemen in de dagelijkse zorg en de implementatie van verbeteringen. Daarnaast is hij adjunct-hoofd bij IQ Healthcare en gasthoogleraar aan de universiteit in Leuven. Bovendien is hij verbonden aan de IHI Open School in Boston en het Imperial College London. Tot slot maakt hij deel uit van de redactie van het vakblad KIZ (Kwaliteit in Zorg) van Kluwer en spreekt hij tijdens het congres van 9 november.

Multisysteeminterventie
Het thema van dit congres luidt 'alles draait om eenvoud', een stelling die Wollersheim van harte onderschrijft. 'Kwaliteitsverbeteringen in de zorg zijn zowel eenvoudig als ingewikkeld. Eenvoudige zaken kunnen leiden tot grote problemen, meestal te wijten aan menselijke fouten, denk aan verkeerd genoteerde medicijnen, vergissingen in handelwijze of onduidelijke informatie naar patiënten. Omdat we de zorg te complex hebben gemaakt, zijn oplossingen ook niet eenvoudig. Toch is eenvoud wel de sleutel: we moeten terug naar de tekentafel en zorgen voor verbeteringen op zowel macro-, meso- als microniveau, ofwel op het niveau van de politiek, het bestuur in de zorg en de zorgverleners en patiënten. Op alle drie de niveaus is verandering nodig, dat leidt tot synergie. Kenmerkend voor succesvolle verandering is immers multisysteeminterventie. Er zal bijvoorbeeld steeds vaker thuisbehandeling van chronische ziekten plaatsvinden. Regel zaken bij mensen thuis zodat dit mogelijk wordt, zorg voor ondersteuning in de eerstelijnszorg, regel juridische verantwoordelijkheid voor behandeling in de eerste lijn en hevel betalingen van het ziekenhuis over naar de eerste lijn. Laat je één schakel achterwege, dan werkt het niet.'

Van onderaf in beweging
De vraag is wie er belang heeft bij het realiseren van deze veranderingen op alle niveaus. De politiek blijkbaar niet want die kijkt alleen naar het bedrag onder de streep. 'Daarom moeten die veranderingen ook op gang komen vanuit de zorg zelf. Bij IQ Healthcare ondersteunen we artsen en verpleegkundigen die verbeteringen in hun dagelijkse werk willen doorvoeren. Als je zorg wil verplaatsen vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn, is het belangrijk dat je bestuurders van zorginstellingen laat zien dat het beter kan en dat dit ook wat opbrengt. Vervolgens treden we pro-actief in contact met huisartsenverenigingen om te bezien hoe zij hierop kunnen aanhaken. Ook praten we met zorgverzekeraars om de geldstromen te veranderen ten gunste van de eerstelijnszorg. Zo komt het systeem van onderaf in beweging. Als de politiek ziet dat het werkt, volgen ze wel. Dat zie je bijvoorbeeld aan Ab Klink hoe hij reageert als spreker tijdens symposiums, hij neemt zich kritiek op het gevoerde beleid ter harte. Zelfs minister Edith Schippers roept de marktwerking in de zorg nu enigszins een halt toe, opmerkelijk gezien haar signatuur,' aldus Wollersheim.  

Frisse blik
Tijdens het congres legt Wollersheim graag aan de bezoekers uit hoe ze vereenvoudiging van zorg op alle niveaus kunnen vertalen naar hun dagelijkse praktijk. 'Het congres is vooral bedoeld om op basis van best practices te laten zien wat er mogelijk is om veranderingen in te zetten vanaf de werkvloer. Wellicht worstelen anderen ook met dezelfde problemen en kun je elkaar steunen en samenwerken. Een frisse blik is nodig om inspiratie voor verandering op te doen.'

Reageer op dit artikel