nieuws

RAAK-subsidie ook in 2012 opengesteld voor mkb

Geen categorie

Ook in 2012 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor de subsidiefaciliteit Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK). Dit heeft de uitvoeringsorganisatie Stichting Innovatie Alliantie (SIA) bekendgemaakt.

De indieningdatum voor RAAK-mkb zal gaan vallen in het najaar van 2012, maar de vooraanmeldingen zullen eerder in het jaar al gaan plaatsvinden. Ook RAAK-publiek en RAAK-PRO zullen weer indieningrondes kennen in 2012. Ook op dit moment kunnen aanvragen voor RAAK- ingediend worden. De huidige rondes zullen sluiten op 1 november 2011 (RAAK-mkb) en 1 december 2011 (RAAK-internationaal).

RAAK is een subsidieprogramma dat gestart is in 2004 en dat als doel heeft kennisuitwisseling tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoekinstellingen te bevorderen om zo innovatief denken bij mkb-ondernemers te stimuleren. Het steunt consortia van mkb-bedrijven, overheden, kennisinstellingen en internationale partners bij het oplossen van vraagstukken, om daar samen sterker van te worden.

Het programma kent vier onderdelen, die zich op verschillende samenstellingen van consortia richten: RAAK-mkb, RAAK-internationaal, RAAK-PRO (praktijkgericht onderzoek) en RAAK-publiek. Voor de periode 2010-2013 is voor de vier onderdelen samen een budget van € 66,9 miljoen beschikbaar.
 
Voorwaarden
 In alle gevallen wordt de aanvraag ingediend door een consortium, waarvan een hbo-instelling de penvoerder is. Bij RAAK-mkb dient het consortium verder te bestaan uit mkb-ondernemers of -vertegenwoordigers. Bij RAAK-internationaal kunnen hierbij daarnaast publieke instellingen aangesloten zijn en moet een internationale partij aangesloten zijn.

Er worden geen eisen gesteld aan het onderwerp van het project. De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria: vraagsturing, netwerkvorming, kenniscirculatie, kennisontwikkeling, aansluiting op beroepspraktijk en onderwijspraktijk.
 
Bijdrage en indiening
 Zowel RAAK-mkb als RAAK-internationaal zijn op dit moment mogelijkheid opengesteld voor indiening. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor RAAK-mkb tot 1 november 2011 en voor de RAAK-internationaal tot 1 december 2011. Vooraanmelding en reviewgesprekken zijn voor deze rondes niet meer mogelijk. Voor beide onderdelen geldt dat er per project maximaal € 300.000 toegekend wordt en tot maximaal 70 procent van het totaalbedrag.

In het najaar van 2012 zal RAAK-mkb ook weer een nieuwe indieningronde kennen. Wanneer deze exact zal plaatsvinden is nog niet bekend. Dit en eventuele wijzigingen en nieuwe handleidingen zullen te zijner tijd door SIA bekend gemaakt worden.
 *
Auteur: Drs. J.H.R.H.M. Schretlen, partner PwC Advisory, Subsidie Innovatie & Beleid
(Bron: Accountancynieuws)

Reageer op dit artikel