nieuws

Schippers belooft ruimte voor care in Kwaliteitsinstituut

Geen categorie

Het nationaal Kwaliteitsinstituut voor de zorg, dat in 2013 operationeel wordt, gaat een gedifferentieerde aanpak voor de cure en de care hanteren. Dat zei minister Schippers van VWS in een overleg met de Tweede Kamer op dinsdag 11 oktober. Hoewel de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) positief is over de toezegging van de minister, maakt de vereniging […]

Het nationaal Kwaliteitsinstituut voor de zorg, dat in 2013 operationeel wordt, gaat een gedifferentieerde aanpak voor de cure en de care hanteren. Dat zei minister Schippers van VWS in een overleg met de Tweede Kamer op dinsdag 11 oktober. Hoewel de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) positief is over de toezegging van de minister, maakt de vereniging zich nog altijd zorgen over de vormgeving ervan.

De VGN uitte voorafgaand aan het overleg in een brief aan de betrokken Kamerleden haar zorgen. Deze zorgen gaan onder andere over de gebrekkige aansluiting bij de eigenheid van de gehandicaptenzorg.

Wens van de Tweede Kamer
Met deze gedifferentieerde aanpak beantwoordt de minister aan de wens van de Kamer, die in het debat de grote verschillen tussen de sectoren benadrukte op het gebied van kwaliteit en kwaliteitsindicatoren. Het nieuwe instituut krijgt adviescommissies – zowel voor cure als care – met deskundigen vanuit de branches en van patiëntenorganisaties.

Vragen van de Tweede Kamer
Verschillende Kamerleden stelden tijdens het overleg vragen over de vormgeving en positionering van het Kwaliteitsinstituut en de diverse rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Deze vragen waren in lijn met de zorgen die de VGN uitte.
De minister verwees naar aanleiding van deze vragen naar het werkplan dat het instituut jaarlijks gaat maken en dat in de Kamer zal worden besproken. In december 2011 stuurt de minister een brief naar de Kamer, waarin ze het traject naar 2013 beschrijft. Begin 2012 wordt de wet die het Kwaliteitsinstituut mogelijk zal maken aan het parlement voorgelegd.

Reageer op dit artikel