nieuws

Spaarloon- en levenslooptegoed in 2012 en verder

Geen categorie

In het Belastingplan 2012 is de vitaliteitsregeling opgenomen. Deze regeling vervangt de spaarloonregeling en levensloopregeling. Wat betekent dit voor de spaarloon- en levenslooptegoeden?

De spaarloonregeling wordt per 2012 afgeschaft. Het opgebouwde vermogen komt in principe vrij in 2012 maar de deelnemers kunnen hun tegoed ook laten staan. De tegoeden worden dan jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. De vrijstelling in box 3 blijft voor deze tegoeden, zolang ze nog niet zijn vrijgegeven, bestaan.

Levensloopregeling
De levensloopregeling wordt vanaf 2012 nog opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van 3.000 euro of meer op hun levensloopregeling hebben staan. Inleg van bedragen vanaf 2012 is dus alleen mogelijk voor werknemers die op 31 december 2011 3.000 euro of meer hebben gespaard in de levensloopregeling.  Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd; tot die tijd opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting kunnen worden verzilverd bij opname van het spaartegoed of bij de omzetting van levensloop in vitaliteitssparen.
Deelnemers met minder dan 3.000 euro aan levenslooptegoed, kunnen het tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof. Ze kunnen niet meer bijstorten.
Alle deelnemers aan de levensloopregeling kunnen in het jaar 2013 hun levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitssparen. Bij deelnemers aan levensloop met een tegoed lager dan 3.000 euro die hun tegoed in 2013 niet omzetten wordt het tegoed op 31 december 2013 in één keer belast.
Vanaf 2014 kan het levenslooptegoed ook worden doorgezet naar vitaliteitssparen maar dan wordt vanaf een bedrag van 20.000 euro belasting geheven.
Het is niet mogelijk om deel te nemen aan zowel de levensloopregeling als aan het vitaliteitssparen. Het is ook niet mogelijk na deelname aan vitaliteitssparen terug te keren naar levensloopregeling.

Bron: Informatieblad vitaliteitsregeling van Rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel