nieuws

Staatssecretaris druk met overleg jeugdzorg

Geen categorie

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) praat het komende halfjaar over de geplande stelselwijziging in de jeugdzorg met provincies, gemeenten, cliëntenorganisaties en hulpverleners. De CDA-bewindsvrouw stelde donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat draagvlak noodzakelijk is voor een soepele uitvoering van de plannen. Het kabinet wil taken in de jeugdzorg overhevelen van provincies […]

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) praat het komende halfjaar over de geplande stelselwijziging in de jeugdzorg met provincies, gemeenten, cliëntenorganisaties en hulpverleners. De CDA-bewindsvrouw stelde donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat draagvlak noodzakelijk is voor een soepele uitvoering van de plannen.

Het kabinet wil taken in de jeugdzorg overhevelen van provincies naar gemeenten. Er moet één wettelijk kader, de nieuwe Wet zorg voor de jeugd, komen. Hieronder komt ook de geestelijke gezondheidszorg en de AWBZ-zorg voor jongeren te vallen. De jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten ook onderdeel worden van de nieuwe wet.

Complexe operatie
Veldhuijzen van Zanten spreekt van een complexe operatie. Zij hoopt voor de zomer volgend jaar de 'consultatie met het veld' af te ronden en eind 2012 haar wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen. Het streven is om de nieuwe wet in 2014 in werking te laten treden.

Rommelig
In de Kamer werd onder meer door D66 en GroenLinks geklaagd over een rommelige gang van zaken. Zo ligt er nog een voorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg van het vorige kabinet met de aparte minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin. Rouvoet wilde ook al meer de verantwoordelijkheid bij de gemeenten leggen.
De staatssecretaris zei dat ze nog aan het bestuderen is wat ze van het wetsvoorstel van haar voorganger wel of niet overneemt. Zo voelt ze er wel wat voor om bij kindermishandeling de burgemeester de regie te geven als onvoldoende wordt samengewerkt in de jeugdzorg.

Brief over toekomst
Volgens haar heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het oog op de nieuwe wetgeving geen behoefte meer aan de oude voorstellen. De organisatie van provincies, het IPO, zou zich hierbij aansluiten. Veldhuijzen van Zanten wil de Kamer op de hoogte houden van bestuurlijk overleg hierover. Verder zegde ze toe in november met een brief te komen over de toekomst van de jeugdzorg.

Reageer op dit artikel