nieuws

VGN bepleit uitzondering Wmo

Geen categorie

Zowel de PvdA als de ChristenUnie pleiten ervoor om een aantal subgroepen uit de gehandicaptenzorg uit te sluiten van de overheveling van begeleiding naar de Wmo. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie van VWS op woensdag 28 september 2011. Waar de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo een meerwaarde […]

Zowel de PvdA als de ChristenUnie pleiten ervoor om een aantal subgroepen uit de gehandicaptenzorg uit te sluiten van de overheveling van begeleiding naar de Wmo. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie van VWS op woensdag 28 september 2011.

Waar de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo een meerwaarde oplevert voor de cliënt, vindt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) dat de overheveling vooral moet plaatsvinden. Maar voor de groepen waarvan we nu al weten dat de meerwaarde erg klein is, wil de VGN dat er specifieke maatregelen genomen worden. Zo is er bij sommige groepen sprake van een combinatie van een klein aantal cliënten en zeer specialistische begeleidingszorg die alleen zorgaanbieders met een erkende deskundigheid kunnen aanbieden. Een andere belangrijke groep zijn de cliënten met een intramurale zorgbehoefte, die ervoor kiezen om deze extramuraal te verzilveren. Voor deze groepen pleit de VGN voor een uitzondering, omdat ze zich zorgen maken over deze specifieke groepen als de gemeente hen de zorg moet aanbieden.

Reactie staatssecretaris
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS reageerde dat ze cliëntenorganisaties heeft gevraagd om vanuit cliëntperspectief opnieuw naar de kwetsbare groepen te kijken. Ook heeft ze cliëntenorganisaties gevraagd om voor specifieke groepen naar randvoorwaarden te kijken. Dit op basis van het rapport naar aanleiding van de consultatierondes die VWS afgelopen zomer organiseerde over de overheveling van begeleiding naar de Wmo. Ze zegde toe dat ze een brief naar de Kamer zou sturen, zodra ze een reactie heeft van de cliëntenorganisaties.
De overheveling gaat gewoon door, alleen over het proces en de randvoorwaarden gaat de staatssecretaris nog in discussie met de Tweede Kamer.

Meer informatie: VGN.

Reageer op dit artikel