nieuws

Vooral kleinere bedrijven ervaren toename regeldruk

Geen categorie

Voor kleine bedrijven is de regeldruk nog altijd te groot. Een flink deel van de kleine ondernemers erevaart zelfs een toename. Grotere bedrijven –  die op administratief gebied veelal beter bemand zijn – hebben de lastendruk kennelijk beter onder controle dan de voorgaande jaren. Hoe groter het bedrijf, hoe vaker de ondernemer namelijk aangeeft dat de regeldruk onder het nieuwe kabinet wel is afgenomen. Dit blijkt uit een enquête van ING en De Zaak gehouden onder mkb’ers.

Ruim één op de vijf ondernemers (22 procent) vindt dat sinds het aantreden van het kabinet Rutte de regeldruk voor hen is toegenomen, 18 procent vindt de regeldruk afgenomen, 60 procent zegt dat de regeldruk de afgelopen 12 maanden gelijk is gebleven.

In de detailhandel, de horeca, de financiële dienstverlening en de agrarische sector vinden zelfs drie op de tien ondernemers dat de regeldruk groter is geworden. Daarmee scoren deze sectoren verhoudingsgewijs hoog.

Regels die van ondernemers per direct geschrapt mogen worden:

  1. Ontslagbescherming
  2. De wijze van aangifte van loon- en omzetbelasting
  3. Urencriterium
  4. De verplichting om enquêtes in te vullen
  5. Het hoge btw-tarief van 19%
  6. Regels van de AFM
  7. De ingewikkelde procedures voor aanvragen vergunningen
  8. Arbo-wetgeving en verplichte Bedrijfshulpverlening
  9. De werkkostenregeling
  10. UWV-verplichtingen

Download de uitkomsten van de enquête bij ING (pdf)

Lees ook:  Actal: ‘Aanpak vermindering regeldruk moet ambitieuzer’

Reageer op dit artikel