nieuws

Weinig toekomst voor geintegreerde ggz-instellingen

Geen categorie

Deregulering en de toenemende concurrentiestrijd zullen hun effect op de ggz niet missen. Naast de doorgevoerde bezuinigingen zullen deze ontwikkelingen ggz-instellingen dwingen strategiewijzigingen door te voeren. Voor instellingen die het gehele spectrum van geestelijke gezondheidszorg aanbieden, lijkt de toekomst erg onzeker. Dat blijkt uit een strategische marktanalyse van adviesbureau Boer & Croon. De veranderingen in de […]

Deregulering en de toenemende concurrentiestrijd zullen hun effect op de ggz niet missen. Naast de doorgevoerde bezuinigingen zullen deze ontwikkelingen ggz-instellingen dwingen strategiewijzigingen door te voeren. Voor instellingen die het gehele spectrum van geestelijke gezondheidszorg aanbieden, lijkt de toekomst erg onzeker. Dat blijkt uit een strategische marktanalyse van adviesbureau Boer & Croon.

De veranderingen in de ggz volgen elkaar in hoog tempo op. In de komende paar jaar worden de laatste restanten van overheidregulering weggenomen en zijn de ggz-instellingen overgeleverd aan de krachten van een "normale" markt. Dit nog naast de bezuinigingen die zij moeten doorvoeren. Brian Esselaar, partner bij Boer & Croon: 'Welke strategie je ook kiest, het blijft belangrijk om de toekomst in de eigen hand te houden. De ontwikkelingen gaan erg snel en vergelijkingen met andere geprivatiseerde branches als luchtvaart en post/telefonie leren ook dat wie het eerste kiest het beste af is. Nu daadkrachtig handelen is belangrijker dan ooit.'

Te veel businessmodellen
Het toekomstperspectief voor instellingen die alle ggz-smaken aanbieden is somber. Esselaar: 'Onzes inziens herbergt een traditionele instelling te veel verschillende businessmodellen. Het zal dan door de concurrentie links en rechts worden ingehaald. In geheel open marktomstandigheden gaat het om wie de beste propositie voor de doelgroepen biedt en wie het beste kostenniveau hanteert. Waar schaal voor het ene type aanbod wenselijk is, is kleinschaligheid en couleur locale voor andere typen weer dé succesformule. Het voorblijven van ontwikkelingen moet eerste prioriteit zijn. Succesvol inspelen op de veranderende markt vraagt om ondernemerschap.'

Vierdeling in ggz
De geestelijke gezondheidszorg is dermate divers dat het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet mogelijk is om te spreken over dé ggz. Om een valide marktanalyse uit te voeren heeft Boer & Croon de GGZ verdeeld in vier categorieën. 'We hebben de ggz opgesplitst in zorg dichtbij, standaardiseerbaar, gespecialiseerd en langer durend. Deze vierdeling stelt ons in staat zo secuur mogelijk toekomstscenario's weer te geven voor de ggz', aldus Esselaar. De analyse laat zien dat strategische veranderingen vereist zijn voor elke categorie.

Toekomstscenario's
Zorg dichtbij zal zich focussen op eerstelijnszorg en ontwikkelen op lokaal niveau. In praktijk bestaat deze groep uit een- en tweepitters die lokaal samenwerken. In de standaardiseerbare ggz staat schaalvergroting centraal. Hierdoor wordt het vooral een regionale en landelijke business. De hoge kosten voor het ontwikkelen van standaarden vragen om schaalvergroting. In de gespecialiseerde ggz verwacht het adviesbureau een verdere opschaling ten opzichte van het huidige aanbod. Slechts enkele centra in Nederland zullen zich concentreren op specifieke ziektebeelden. De langer durende zorg is lokaal gebonden, maar wel is een minimale schaal vereist om de kosten beheersbaar te houden. In essentie wordt dit een 'beschikbaarheidsbusiness'.

Meer informatie: rapport 'Van instituten naar ondernemingen' van Boer & Croon.

Reageer op dit artikel