nieuws

Aandacht voor competenties verhoogt productiviteit

Geen categorie

Werknemers en werkgevers hebben er belang bij dat competenties van medewerkers optimaal worden benut. Sociale innovatie is echter nodig om die competenties te herkennen en de randvoorwaarden te scheppen waaronder deze optimaal kunnen worden benut.

Om competenties van medewerkers optimaal te benutten, moeten deze eerst worden herkend. Dat vraagt om een open blik. Daarnaast moeten drempels worden weggenomen, zodat deze competenties kunnen worden benut.
Dit kunnen verschillende soorten drempels zijn:
– fysieke drempels: een werkplek is niet toegankelijk voor rolstoelers;
– drempels in de bedrijfscultuur: durft een medewerker zich wel te uiten;
– drempels in het functieprofiel: niet elke ICT'er is geschikt voor klantcontacten.

Dialoog aangaan
Het herkennen en benutten van de verscheidenheid aan competenties vraagt om een open manier van kijken naar mensen, functies en samenwerking. Het is essentieel om de dialoog aan te gaan, maar ook mogen vertrouwen en betrokkenheid niet ontbreken. Want alleen dan worden de passies van medewerkers ontdekt.

Innovatie door pluriformiteit
Teams waarvan medewerkers onderling verschillen in kennis, ervaring en denkstijlen, zijn innovatiever dan gelijkvormige teams. Juist de verscheidenheid prikkelt het denken. Daarnaast wordt het makkelijker om een verscheidenheid aan medewerkers op maat in te zetten dan om mensen te zoeken die exact passen in de organisatie.
Ten slotte betaalt het zoeken naar de juiste omstandigheden waarin medewerkers zich optimaal ontplooien zich ook uit in werkplezier, van de betreffende persoon, de directeur én de HR-manager.

Dit is een samenvatting van het artikel 'Dansend naar meer productiviteit' door Sjiera de Vries in GIDS voor Personeelsmanagement nr. 6, 2012.

Leestip
Team op vleugels. Gids voor geïnspireerd samenwerken.

Reageer op dit artikel