nieuws

Nog één keer: de zin en onzin van beloningen

Geen categorie

Bij alle economische problemen die we in Nederland hebben en bij het ongemak dat we voelen over de drie grote hervormingsonderwerpen: arbeidsmarkt, woningmarkt en zorgmarkt, moeten het toch voor de sceptici van het kapitalisme ook wel weer hoopvolle tijden zijn. Want onder het banier van de bestrijding van misstanden met name in de financiële wereld, kunnen weer aardig wat stokpaarden afgestoft en met passie bereden worden.

Nivellering is er één. Het definitief verbreken van de band tussen prestatie en loon een andere.
De tegenstanders van variabele beloning wijzen erop dat geld niet motiveert en dat het verbinden van doelen aan beloning verkeerde neigingen wakker maakt in mensen, waardoor het langetermijnbelang van de organisatie in het gedrang komt. Winstdelingen kunnen dan nog wel, maar er moet vooral niet een al te sterke verbinding zijn van de variabele beloning en de geleverde individuele prestaties.

Ik zie dat anders.
Ik geloof ook niet dat iedereen door geld gemotiveerd is, ofschoon ik het wat romantisch vind om te veronderstellen dat niemand door geld gedreven wordt. Maar er is voor mij een ander punt: variabele beloning focust de aandacht enorm.

Ik ken weinig managementinstrumenten die dit werk (de kern van management toch) zo krachtig doen als de variabele beloning. Als ik zie hoe weinig uitgesproken in de meeste bedrijven het performancemanagement is, getuige de geringe differentiatie in beoordelingscategorieën, dan vind ik het overmoedig om aan te nemen dat ons management zonder financiële hulpmiddelen in staat is de aandacht van medewerkers zo scherp te concentreren als we zouden willen.

Focus, maar op de verkeerde dingen
Maar dan moeten we wel de goede targets stellen. De kritiek op misstanden als gevolg van hoge bonussen gaat eigenlijk over de onderliggende doelstellingen die de aandacht van het management wel focussen, maar op de verkeerde dingen. De kritiek op de misstanden is zo terecht en de onderliggende analyse zo onvolledig. En het goed vertalen van ondernemingsdoelen in individuele targets is een helse uitdaging. Maar als je het goed doet, zijn de resultaten geweldig, zowel op de korte als de lange termijn. Trouwens, bij alle wat modieuze kritiek op korte termijndoelen: je moet toch echt eerst op de korte termijn succesvol zijn om op de lange termijn nog een kans te hebben.

Ik hoop dat wij als professionals zullen voorkomen dat de variabele beloning op het altaar van de politieke correctheid wordt geofferd.

Dit is mijn laatste column voor De Gids. Ik heb 7 jaar lang met grote vreugde geprobeerd uw denken te beïnvloeden. Ik heb geen idee of het gelukt is, maar ik vond de pogingen heerlijk.

Reageer op dit artikel