nieuws

AOW-leeftijd in 2023 naar 67 jaar

Geen categorie

Ruim een halve eeuw na invoering van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) in 1957 gaat de pensioenleeftijd omhoog. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde vannacht in met de plannen om volgend jaar te beginnen met het verhogen van de AOW-leeftijd, zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun Lenteakkoord hebben afgesproken.

Vooraf werd al gerekend op instemming met een wetsvoorstel van minister Henk Kamp (Sociale Zaken), waarmee uitvoering wordt gegeven aan de AOW-plannen, omdat de vijf partijen van het Lenteakkoord een meerderheid hebben in de Senaat. Ook de SGP stemde in met de plannen. Kamp sprak na afloop van de stemmingen op de laatste vergaderdag voor het zomerreces van ‘een doorbraak' en ‘een historisch besluit'. Volgens hem is een hogere AOW-leeftijd van belang om de oudedagsvoorziening met de vergrijzing voor volgende generaties betaalbaar te houden.

Stijging 
Door aanname van het wetsvoorstel van Kamp gaat de AOW-leeftijd van 65 jaar in 2013, 2014 en 2015 steeds met 1 maand omhoog. In de jaren 2016, 2017 en 2018 stijgt de pensioenleeftijd met 2 maanden en in 2019 met 3 maanden. In dat jaar is de AOW-leeftijd dus 66 jaar. In 2023 wordt dat 67 jaar.

Overgangsmaatregel voor ouderen
Op verzoek van GroenLinks-Senator Tof Thissen zegde de minister nog toe te onderzoeken of een betere overgangsmaatregel nodig is voor ouderen, voor wie het moeilijk is om een maand later uitkering van de AOW op te vangen. Ouderenbond ANBO zei zich ook zorgen te maken om ouderen met een smalle beurs door aanname van het wetsvoorstel van Kamp.

Vakcentrales teleurgesteld
De PVV, SP en 50Plus vinden een hogere AOW-leeftijd nu niet nodig. Ook de PvdA stemde tegen. Volgens de sociaaldemocraten moet wel de pensioenleeftijd omhoog met de vergrijzing, maar moeten ouderen meer tijd krijgen om zich voor te bereiden. PvdA-Senator Han Noten verweet Kamp zomaar te breken met het pensioenakkoord waarover lang was onderhandeld met werkgevers en vakbonden en waarin de AOW-leeftijd in 2020 een eerste stap van 65 naar 66 jaar maakte. De vakcentrales FNV, CNV en MHP reageerden na de stemmingen ook teleurgesteld dat hun akkoord ‘terzijde is geschoven' door de politiek.

(Bron: ANP)

Reageer op dit artikel