nieuws

Vergrijzing biedt kansen maar verandering is vereist

Geen categorie

Vergrijzing wordt in beleidsdiscussies vooral gezien als bedreiging; onhoudbaarheid van de AOW en pensioenen, te weinig handen aan het bed en een tekort aan onderwijzers voor de klas. De studie 'Het succes van de vergrijzing' van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) concludeert echter dat vergrijzing een groot goed is omdat steeds meer mensen in goede gezondheid steeds ouder worden.

De Nederlandse samenleving kan de uitdaging van de vergrijzing goed aan op voorwaarde dat we bereid en in staat zijn een aantal veranderingen en vernieuwingen door te voeren.

Deze studie, uitgevoerd in het kader van het programma Strategy & Change van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS), presenteert een nieuwe visie op vergrijzing vanuit vier samenhangende vraagstukken werk, wonen, zorg en voorzieningen.

Ingrijpende veranderingen
De vergrijzing zal voor Nederland voor een aantal ingrijpende veranderingen zorgen op verschillende gebieden zoals de arbeidsmarkt, de sociale voorzieningen, de gezondheidszorg, en de woningmarkt. Belangrijke aandachtspunten voor een toekomstige arbeidsvoorziening zijn het investeren in menselijk kapitaal gedurende het hele werkzame leven, en vooral het inzetten op het laten groeien van de productiviteit. Zo kunnen we de vergrijzing betaalbaar houden en de positie van de Nederlandse economie versterken. Ook moet worden ingezet op groeiende participatie in (betaalde en onbetaalde) arbeid.

Ongezond gedrag voorkomen
Wat gezondheid en zorg betreft, moet Nederland vooral inzetten op preventie van ongezond gedrag. Het terugdringen van het vóórkomen van meer ziektes tegelijkertijd bij ouderen is van groot belang vanwege de hoge kosten en het gevolg voor de kwaliteit van leven. Speciale aandacht is nodig voor innovatie en productiviteit in de zorg. De zelfredzaamheid van ouderen wordt sterk bevorderd door woon-zorgoplossingen die mensen in staat stellen langer zelfstandig te blijven. Dergelijke oplossingen blijken in de praktijk moeilijk te realiseren. Een actief stimulerings- en innovatiebeleid over verschillende topsectoren heen en samenwerking van ondernemers, instellingen, woningcorporaties en overheden is daarbij essentieel.

De studie identificeert tot slot beleidsopties en concludeert dat vooral ingezet moet worden op een versterking van de weerbaarheid van individu en samenleving. Ook biedt vergrijzing nieuwe kansen voor innovatieve bedrijven die een groeiende ouderenmarkt weten te bedienen.

Het rapport is als PDF te downloaden

Bron: The Hague Centre for Strategic Studies

Reageer op dit artikel