nieuws

Vakantiedagen zijn volgens Europa langer houdbaar

Geen categorie

Minister kamp is iets te hard van stapel gelopen toen hij probeerde het overschot aan vakantiedagen terug te dringen. De verplichting om vakantiedagen binnen anderhalf jaar op te maken, is strijdig met Europese wetgeving.

Minister kamp is iets te hard van stapel gelopen toen hij probeerde het overschot aan vakantiedagen terug te dringen. De verplichting om vakantiedagen binnen anderhalf jaar op te maken, is strijdig met Europese wetgeving.

Uitspraken Europees Hof van Justitie
Dat zegt Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam in de Volkskrant. Twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie stellen dat vakantiedagen net zo lang geldig zijn als de periode waarin ze zijn opgebouwd. Sinds 1 januari 2012 moeten in Nederland de wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Kamp wilde hiermee de stuwmeren aan verlofdagen terugdringen, die een gezamenlijke waarde van vijftien miljard euro hebben. Tot 2012 mochten vakantiedagen vijf jaar worden opgespaard.

Vakbonden
De vakbonden zijn vanaf het begin tegen de maatregel geweest. FNV vond juist dat werknemers vakantiedagen moeten kunnen sparen voor een sabbatical of een opleiding. In de crisis is het voor werknemers sowieso moeilijk om vakantie op te nemen omdat het werk met minder mensen moet worden gedaan, stelt Catalene Passchier, CAO-coördinator. Zij dreigt de overheid met een juridische procedure als de Europese regels niet worden nageleefd.

Overigens bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het FD dat in veel CAO's afspraken worden gemaakt over de houdbaarheid van de vakantiedagen.

Bron: IntermediairPW

Reageer op dit artikel