nieuws

Werkkostenregeling: wat wordt er geschrapt?

Geen categorie

Werkkostenregeling: wat wordt er geschrapt?

De Werkkostenregeling wordt vereenvoudigd en de verplichte invoering uitgesteld. Weet u nog wat te doen?

Staatssecretaris Weekers liet afgelopen donderdag in een brief weten de overgangsregeling voor de Werkkostenregeling die eigenlijk tot 1 januari 2014 zou gelden, nog in werking tot 2015. Dat betekent dat overstappen op de nieuwe Werkkostenregeling nog een jaar kan worden uitgesteld. Verder bekijkt hij hoe de regeling kan worden vereenvoudigd.

En dat komt veel werkgevers goed uit. Want hoewel de regeling al sinds 1 januari 2011 een feit is, blijkt momenteel volgens salarisverwerker ADP nog slechts één op de vier organisaties te zijn overgestapt op deze wijze van administreren van de arbeidsvoorwaarden. Dat is meer dan vorig jaar, maar nog steeds teleurstellend.

Uitstel van de invoering

Werkgevers mogen dan blij zijn met het uitstel, Dik van Leeuwerden van ADP betreurt de verlenging van de overgangsregeling. “Het lijkt erop dat uitstel wordt beloond. Het is natuurlijk een feit dat voor deze regeling een enorme inventarisatie moet worden gemaakt. Iets wat voor veel bedrijven erg lastig is. Elke regeling voor werknemers moet onder de loep genomen. Sommige zijn ingebed bij de loonadministratie, andere bij financiën, weer andere bij HR. Alles bij elkaar mag de vrije ruimte, de zaken die belastingvrij aan werknemers word en besteed niet meer dan 1,5 procent van de loonsom zijn. Komt een werkgever daarboven uit dan betaalt hij 80 procent belasting over het meerdere. En de vraag waar de uitvoering van de regeling wordt ingebed is ook veelal nog niet beantwoord.” Zelf heeft Van Leeuwerden daarom een dubbel gevoel bij uitstel. Gelet op de geringe deelname aan de WKR kan hij het begrijpen maar een overgangstermijn van drie jaren zou toch ook voldoende moeten zijn.

Hij benadrukt dat organisaties desalniettemin snel duidelijkheid moeten krijgen over de inhoud van de regeling. Om te voldoen aan de nieuwe Werkkostenregeling moet namelijk veelal HR, financiën en loonadministratie betrokken worden. En – in veel gevallen – zijn er aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk. Dat betekent dat ook de OR betrokken is.

Schrappen van de WKR

De kans dat de regeling geschrapt wordt, zoals ook wel wordt gesuggereerd, schat Van Leeuwerden minimaal. “Een ingevoerde wet schrappen is iets wat je niet zomaar doet. En deze regeling is natuurlijk ingevoerd om de administratieve lasten te verlichten. Het zou dus ook gek zijn als deze wordt geschrapt.”

Vereenvoudiging van de Werkkostenregeling

Duidelijk is wel, meent Van Leeuwerden dat er wordt gekeken hoe de regeling eenvoudiger kan. Het idee van de Werkkostenregeling is dat bedrijven bovenop het primaire loon, 1,5 procent van de loonsom (belastingvrij) kan worden uitgekeerd in de vorm van extra’s zoals kerstpakketten, personeelsfeesten, personeelskortingen en fietsen van de zaak. Over het meerdere moet 80% belasting worden betaald.

Dat klinkt overzichtelijk, “maar jammer genoeg worden er uitzonderingen gemaakt. Zo zijn er intermediair de kosten, de gerichte vrijstellingen en de nihilwaarderingen die bepalen dat sommige vergoedingen of andere zaken deels binnen en soms buiten de regeling vallen. De bepalingen worden veelal als ingewikkelder ervaren dan de oorspronkelijke regeling. Terwijl het juist een vereenvoudiging moest zijn.
De Belastingdienst spreekt zich niet expliciet uit hoe de bewijslast moet worden gevoerd. Wat en op welke wijze moeten bedrijven dit soort zaken vastleggen? Dat is logisch want dat mag die dienst niet. Maar voor werkgevers is het erg lastig te bezien hoe zij dit moeten administreren om te voorkomen dat ze in de problemen komen.”

Jurisprudentie is hierover nog bijvoorbeeld bijna niet. Er is alleen een zaak over de iPad. De vraag in deze zaak was of het een mobiele telefoon was – waarbij het gebruik slechts 10 procent zakelijk hoeft te zijn om buiten de belastingheffing te blijven of een laptop – waarbij het gebruik voor 90 procent zakelijk moet zijn om binnen te nihilbepaling te vallen. Volgens de rechter gold een iPad overigens als laptop. Daarmee valt een iPad onder de nihil bepaling als 90 procent van het gebruik zakelijk is en als het apparaat door de werkgever ter beschikking is gesteld en niet is gekocht door de werknemer.

Een ander voorbeeld van de dwalingen in de WKR: als een werknemer een injectie nodig heeft voor een zakenreis, valt die onder de vrijstelling als die wordt gedaan in het pand van de werkgever. Terwijl die in de vrije ruimte valt wanneer de bedrijfsarts deze toedient in zijn praktijk.

De hoogte van de vrije ruimte

Een derde punt waar werkgevers tegenaan lopen is het verschil in de manieren waarop de vrije ruimte berekend kan worden. Dit kan namelijk op basis van de loonsom van vorig jaar, maar ook per maand berekend worden in het lopende jaar. In het eerste geval krijg je een eindafrekening en betaal je op jaarbasis wat je moet betalen zoals bij de inkomstenbelasting. In het tweede geval moet je per maand bekijken of je onder de 1,5 procent blijft, Hierbij is er geen eindafrekening en kan dus voorkomen dat je over een maand hebt betaald en over een andere maand niet, maar op jaarbasis binnen de vrije ruimte van 1,5 procent blijft. De belasting die dan over die ene maand is betaald wordt niet teruggegeven. Volgens Van Leeuwerden zou het werkgevers helpen om slechts een wijze van berekening aan te bieden.

Het debat over de WKR in de Tweede Kamer is al twee keer uitgesteld, maar lijkt nu op 27 maart plaats te gaan vinden. Dan is er dus waarschijnlijk meer nieuws.

Reageer op dit artikel