artikel

Hoe CompanyMatch tijdens solliciteren cultural fit bepaalt

Instroom

Hoe CompanyMatch tijdens solliciteren cultural fit bepaalt

Het Nederlandse bedrijf CompanyMatch probeert aan de hand van een match tussen waarden van een kandidaat en de waarden van een bedrijf de cultural fit tussen de twee te bepalen. Volgens de directeur wordt daarmee de kans op een verkeerde aanname verlaagt

Hoewel een bedrijfswebsite wel iets zegt over de cultuur van het bedrijf, is het voor een kandidaat altijd moeilijk te bepalen of hij zich prettig zal voelen bij de bedrijfscultuur. Hetzelfde geldt voor de organisatie; aan een cv kunnen zij moeilijk zien of er een klik gaat zijn.

Dit intrigeerde CompanyMatch-directeur Bjorn Veenstra. “In mijn vorige bedrijf nam ik veel mensen aan”, zegt hij. “Ik merkte dat ik dat deed op basis van persoonlijkheid en niet op basis van cv.”

Interactie op bedrijfscarrièrewebsites ontbreekt

Terwijl de eerste selectie vaak wel op basis van cv plaatsvindt. Daarnaast merkte Veenstra dat de interactie op veel bedrijfscarrièrewebsites ontbrak, waardoor kandidaten ook niet de mogelijkheid hadden om te checken of zij bij het bedrijf zouden passen. Deze bevindingen waren de basis voor zijn bedrijf CompanyMatch.

Match op basis van bedrijfscultuur

De tool – inmiddels gebruikt door 400 werkgevers in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk – laat kandidaten via een korte vragenlijst hun waarden invullen. Die worden weer gekoppeld aan de waarden die het bedrijf heeft ingevuld. Daarna bepaalt de tool in hoeverre er een match is tussen kandidaat en bedrijf op basis van onder andere de bedrijfscultuur.

Online rapportage van match

De kandidaat beschikt direct over een online rapportage van zijn match. Hij kan kiezen om dit bij de sollicitatie mee te sturen. In de praktijk blijkt dat de resultaten veel worden meegestuurd, vooral als er een match boven de 70 procent was tussen werknemer en werkgever. De tool kan worden geïntegreerd op de bedrijfswebsite, maar ook op social media. Daarnaast communiceert CompanyMatch met de recruitmentsoftware van de werkgever.

Begin van sollicitatieproces

Anders dan wat vaak gebeurt, toetst de tool aan het begin van het sollicitatieproces, namelijk al in het online oriëntatieproces, nog voordat de kandidaat besluit om te reageren of niet. Veenstra: ‘Die informatie kan weer gebruikt worden in het gesprek om op door te vragen. Verderop in het selectieproces maken bedrijven vaak nog gebruik van een assessment om nog dieper in te gaan op de jobmatch. CompanyMatch is geen vervanger van dit assessment.’

Cultural fit

Veenstra noemt het voorbeeld van Energieleverancier Essent dat de tool gebruikt. Meer dan 45.000 kandidaten gebruikten de tool om te matchen via CompanyMatch.me en WerkenbijEssent.nl. Gemeten over 2016 stuurde 43 procent van de sollicitanten de resultaten vrijwillig vanuit het sollicitatieformulier mee. Van het aantal mensen dat uiteindelijk werd aangenomen had 42 procent zijn CompanyMatch meegestuurd. Volgens Veenstra laat het zien dat de cultural fit die ook aan de orde komt tijdens het sollicitatiegesprek in sterke mate bepaalt of een kandidaat wordt aangenomen of niet.

Eenvijfde verlaat bedrijf voortijdig

Bovendien is de cultural fit belangrijk omdat het bepaalt of een kandidaat zich thuis voelt bij een organisatie of niet. Dat verkleint weer de kans dat een werknemer voortijdig het bedrijf verlaat of minder goed presteert dan zou moeten. Uit cijfers van Forbes blijkt dat 20 procent van de kandidaten binnen achttien maanden een organisatie verlaat. “Natuurlijk geldt dat niet voor alle kandidaten, maar voor een deel geldt wel dat er geen fit was tussen werknemer en werkgever,” zegt Veenstra.

Minder mismatches

Een volgende stap voor CompanyMatch is om te kunnen bepalen in hoeverre de tool meewerkt aan minder mismatches in een organisatie. Daartoe moet wel nog wat meer data worden verzameld. Veenstra: “Maar daarvoor is nog wel een weg te gaan, want die data – over waarom en wanneer een medewerker vertrekt – wordt door veel organisaties nu niet bijgehouden. Waar we wel al binnenkort mee gaan starten is het gebruik van de matchdata om kandidaten te ‘retargeten’. Dit betekent dat we kandidaten die daar prijs op stellen op maat passende vacatures kunnen aanbieden via facebook of anders aan de hand van de bij ons beschikbare matchdata.”

Reageer op dit artikel