artikel

Subsidies voor scholing helpen bedrijven drempel over

Instroom

Subsidies voor scholing helpen bedrijven drempel over

Het personeelstekort in de bouw en techniek is een groot probleem. De overheid ziet dat in en stimuleert het volgen van opleidingen met een groot aantal subsidies en fiscale regelingen. Maar werkt dit ook en wat is er precies mogelijk?

Sponsored content door NCOI

Subsidies voor scholing in de techniek en bouw: zowel werkgevers als (potentiële werknemers) kunnen ervan profiteren. Ook brancheorganisaties zetten zich via hun opleidingsfondsen in om aantrekkelijke opleidingen en trainingen aan te bieden, zowel voor nieuwe medewerkers als voor personeel dat al in de branche werkt.

Jeanette de Haan is opleidingsadviseur bij NCOI Techniek & Veiligheid. “Ik heb veel gesprekken met mensen die overwegen een opleiding of training te gaan volgen. Dat zijn mensen van alle leeftijden. Ik geniet er van als mensen in hun ontwikkeling willen blijven investeren. Het is ook een slimme keuze, want met meer kennis heb je meer plezier in je werk, verruim je je kansen en ben je interessanter voor werkgevers.”

Opleidingen voor alle leeftijden

Soms moeten mensen een drempel over om met een opleiding te beginnen: “Ik sprak iemand die al veertig jaar niet in de schoolbanken heeft gezeten. Hij wilde de kennis die hij tijdens zijn werk had vergaard completeren met theoretische onderbouwing. Hij hikte wel tegen wat vooroordelen aan die ik vaker bij ouderen zie. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat ze de enige zijn die lang niets aan scholing hebben gedaan en dat ze in een groep met verder alleen twintigers terechtkomen. Daarin kan ik ze geruststellen, want mensen van alle leeftijden volgen trainingen. Daarnaast merk ik dat veel mensen hun eigen kennis onderschatten: ze zitten al lang bij een organisatie en hebben tijdens het werk veel geleerd, al staat hun aanpak misschien niet letterlijk in een lesboekje.”

Er zijn verschillende redenen waarom mensen die al in de branche werken weer gaan leren. Sommigen willen hun werkervaring met theoretische kennis verrijken, zodat ze zich zekerder voelen in hun werk. Anderen willen dat hun praktijkkennis wordt gecertificeerd: ze werken bijvoorbeeld al jaren op Mbo 4-niveau en willen dat in een diploma terugzien. Als erkenning voor zichzelf, of omdat ze dan in staat zijn een opleiding op Hbo-niveau te gaan volgen.”

Veel belangstelling voor cursussen

Tijdens de crisis moesten trainingen wel eens worden geannuleerd vanwege te weinig belangstelling. Maar dat is voorbij: “Er is weer veel vraag naar opleidingen en trainingen. “Dat zien we op alle niveaus en bij alle vakgebieden: bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en meet- en regeltechniek. De vraag stijgt niet alleen bij de opleidingen voor uitvoerende medewerkers, maar ook bij leidinggevende en strategische functies. Daarnaast zien we dat er vraag is naar nieuwe trainingen. Vanwege de aandacht voor klimaatverandering en de gasloze woningen gaan we nu bijvoorbeeld een opleiding voor klimaatverantwoordelijke aanbieden.”

Ook bij de instroom van nieuw personeel spelen bedrijven een belangrijke rol. Er is behoefte aan veel nieuw personeel en dus aan opleidings- en praktijkplaatsen. Het werk in de techniek neemt enorm toe en veel bedrijven maken zich zorgen over grote personeelstekorten. Het opleiden van nieuwe mensen is belangrijk: als de uitstroom weer op het niveau komt van voor de crisis, wordt 45% van de totale instroombehoefte in de periode 2017-2022 gedekt.

Subsidies

Studeren is kostbaar, maar de overheid betaalt mee. Vanwege de grote tekorten aan hoog opgeleiden in branches zoals de ICT, is er een subsidie voor technische HBO Bacheloropleidingen, zoals Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Informatica. De subsidie is € 10.000,- voor de gehele Bacheloropleiding. Om de drempel te verlagen mogen studenten tien jaar over de opleiding doen. Als de opleiding op (toekomstige) werk is gericht, zijn de overblijvende kosten zoals les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten en studiematerialen aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Wie tussen de 30 en 55 jaar oud is, kan voor het financieren van een HBO-bacheloropleiding of Associate degree een beroep doen op het Levenlanglerenkrediet. Dat is een lening tegen zeer gunstige voorwaarden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Na het afronden van de opleiding heeft de student 15 jaar de tijd om de lening terug te betalen.

Om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen aan te bieden, heeft de overheid de Subsidieregeling praktijkleren in het leven geroepen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een HBO-student. Er is maximaal € 2.700,- per student per jaar beschikbaar.

Advies

Ook branchefondsen hebben vaak scholingsregelingen. OTIB (installatiebranche) kent bijvoorbeeld de De OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) is bedoeld voor cursussen, trainingen en overige scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten voor zijn rekening neemt. De websites van de organisaties geven duidelijke overzichten van alle mogelijkheden. En ook opleidingsinstituten zoals het NCOI geven gericht advies.


Reageer op dit artikel