boek

Het Antwoordenboek Pensioenen 2018

Instroom

Het Antwoordenboek Pensioenen 2018 geeft antwoord op de meest gestelde vragen van werknemers en werkgevers op het gebied van pensioenen. In heldere taal worden veel voorkomende vragen over de soms complexe pensioenmaterie uitgelegd. Dit Antwoordenboek beoogt een informatiebron op het terrein van pensioen te zijn in het bijzonder voor degenen die bij werkgevers te maken krijgen met vragen over pensioen zoals de verantwoordelijken voor de financiën en de medewerkers van de HR-afdeling.

Het Antwoordenboek Pensioenen 2018

Uiteraard kan dit boek ook worden gebruikt door werknemers en werknemersvertegenwoordigers zoals ondernemingsraadsleden. In deze editie van het Antwoordenboek Pensioenen zijn de antwoorden op de meest gestelde praktijkvragen op het terrein van pensioen waarmee u in uw praktijk wordt geconfronteerd, weer geactualiseerd.

Voorts vindt u in deze editie onder meer overzichten van de wijzigingen van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad op het gebied van pensioen, de verzamelwet pensioenen 2017 en de nieuwe fiscale regelgeving uiteengezet. Ook wordt ingegaan op het arrest van de Hoge Raad over de overgang van niet betaalde pensioenpremies bij een overgang van onderneming.

Meer informatie & Bestellen

Reageer op dit artikel