nieuws

Kleine afname werkloosheid

Instroom

Kleine afname werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september 2010 uit op 412 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in augustus. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen is gedaald. Het aantal jonge werkzoekenden nam echter toe.

Onder hogere pedagogische beroepen nam het aantal werkzoekenden weer af na een toename gedurende de zomermaanden. Ook bij de lagere en middelbare technische beroepen was sprake van een daling. Onder jongeren steeg het aantal werkzoekenden voor de derde maand op rij. De afgelopen maanden  nam het aantal jonge werkzoekenden toe met 1,5 procent naar 42 duizend.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in september met ruim 11 duizend naar 270 duizend. De daling wordt veroorzaakt doordat het aantal beëindigde uitkeringen (48 duizend) veel hoger is dan het aantal nieuwe uitkeringen (36 duizend). Het aantal beëindigde uitkeringen vanwege werkhervatting nam sterk toe, zowel vergeleken met afgelopen maand als met een jaar geleden.

Reageer op dit artikel