nieuws

Nieuwe subsidie voor werk naar werk projecten

Instroom

Nieuwe subsidie voor werk naar werk projecten

Het kabinet wil werkgevers ondersteunen die boventallige medewerkers aan een andere baan willen helpen. Daarom start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een experiment waarmee tijdelijk financiële ondersteuning wordt gegeven aan projecten van (samenwerkende) werkgevers in regio’s en sectoren.

Aanvragen moeten voor 1 november 2010 zijn ingediend bij het ministerie. In november worden de projecten door SZW beoordeeld en worden middelen toegekend aan de geselecteerde projecten. Gezocht wordt naar projecten die naar de mening van SZW het beste resultaat kunnen opleveren voor een andere wijze van de uitvoering van bemiddeling en re-integratie.

De projecten zullen worden gemonitord. Deelname hieraan (onder meer door het aanleveren van projectgegevens) is verplicht.

Reageer op dit artikel