nieuws

Variëren op veertig uur

Instroom

Variëren op veertig uur

Een werkneemster wil haar werktijden aanpassen. Haar voorstel is om de ene week 4 dagen van 9 uur te gaan werken, en de andere week 4 dagen van 9 uur plus een dag van 8 uur. Dat is gemiddeld 40 uur. Moeten we daaraan meewerken?

Deze werkneemster beroept zich op de Wet aanpassing arbeidsduur. Zoals bekend bepaalt deze dat een werkgever zo’n verzoek moet honoreren, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich ertegen verzetten. In dit geval komt het verzoek van de werkneemster erop neer dat niet alleen het aantal gewerkte uren verandert, maar ook het ritme waarmee die over de weken worden verdeeld.
Haar voorstel valt binnen de normen die in de Arbeidstijdenwet staan (als dat niet zo zou zijn, zou dat reden genoeg zijn om er niet in mee te gaan). Maar het is logisch dat haar werkgever bekijkt of haar voorstel aanpassingen in de organisatie van het werk nodig maakt, en welke dan. De lezer hoeft zich alleen maar beroepen als leerkracht of buschauffeur voor de geest te halen om dat in te zien. We denken dat dit eigenlijk altijd wel zo is, behalve in omgevingen waar collega’s volledig onafhankelijk zijn van elkaars werktijden. De wetgever heeft dat ingezien en niet voor niets de clausule over zwaarwegende bedrijfsbelangen opgenomen. Het feit dat er organisatorische aanpassingen nodig zijn wanneer iemand zijn arbeidstijden wil veranderen, is op zichzelf niet voldoende om zo’n verzoek van de hand te wijzen. Maar het is wel zo dat een werkgever hierin sterker staat naarmate noodzakelijke aanpassingen meer om het lijf hebben.

Reageer op dit artikel