nieuws

Vijf jaar aanspraak op loon

Instroom

Vijf jaar aanspraak op loon

Een oproepkracht met een nulurencontract kan soms lang buiten beeld blijven en vervolgens voor een verrassing zorgen. Dat overkomt een vragensteller die al driekwart jaar geen contact met die oproepkracht heeft gehad en nu onverhoeds wordt geconfronteerd met urendeclaraties over het vorige boekjaar. Moet ik dat nu nog betalen, vraagt hij zich af.

Ja, dat moet. Het gaat hier om verschuldigd loon, waarvoor de oproepkracht gewerkt heeft. Loonvorderingen verjaren pas na vijf jaar – en dat is een regel die strikt moet worden uitgelegd. Dat zeggen we erbij, omdat de vragensteller nog wel een paar omstandigheden naar voren brengt die volgens hem van belang zijn.
Zijn bedrijf is vorig jaar namelijk overgegaan van schriftelijke urenopgave naar digitale. De werknemer in kwestie beschikte niet over de vereiste inlogcode, maar dat was haarzelf aan te rekenen, zo voert deze werkgever aan. Ze had gewoon niet zo passief moeten blijven. Maar daarin moeten we hem tegenspreken. Het is immers een kwestie van goed werkgeverschap om zelf evenmin passief te blijven als mensen verzuimen om hun verschuldigde loon op te vragen.
Wat evenmin uitmaakt, is dat het bedrijf bij reglement heeft bepaald dat urenregistratieformulieren binnen een week na de verrichte werkzaamheden moeten worden ingediend. De wet gaat voor.

Reageer op dit artikel