nieuws

Kamp: ‘Ontslagrecht is niet gewijzigd’

Instroom

Kamp: ‘Ontslagrecht is niet gewijzigd’

Er is geen sprake van een wijziging van het ontslagrecht. Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister heeft met UWV afgesproken dat een nieuwe uitvoeringsinstructie van UWV, over hoe om te gaan met bepaalde ontslagaanvragen, mede op verzoek van de Tweede Kamer, wordt aangepast.
De uitvoeringsinstructies geven aan hoe UWV dient te handelen bij ontslagaanvragen om uniformiteit in de afhandeling te garanderen. De instructies worden geregeld aangepast omdat de arbeidsmarkt continu verandert.

De Tweede Kamer heeft eind juni op initiatief van de PVV een motie aangenomen om het ontslagrecht te beschermen. Verschillende partijen in het parlement waren bezorgd dat door de voorgenomen wijziging van de instructies er een soepeler ontslagrecht zou ontstaan en vaste werknemers makkelijker dan nu konden worden vervangen door flexwerkers. Dat was en is niet het doel van deze instructie, maar met de aanpassingen wil minister Kamp -ook naar aanleiding van de in de Tweede Kamer aangenomen motie- de zorgen hierover wegnemen.

In de eerste plaats komt in de tekst van de uitvoeringsinstructie expliciet te staan dat de aangepaste instructie geen wijziging van het ontslagrecht betekent. Verder zal duidelijker uit de instructie blijken dat bij het vervangen van vaste werknemers door flexibele werkers er geen ontslagvergunning wordt verleend als de aard en omvang van het werk niet wijzigt. Daarnaast wordt de tekst van de instructie met betrekking tot ontslagaanvragen bij fluctuaties in het werkaanbod verduidelijkt. Er wordt benadrukt dat eerst oplossingen moeten worden gezocht waarbij vaste werknemers zoveel mogelijk in dienst kunnen worden gehouden. Minister Kamp laat de toepassing van de instructie monitoren en zal de Tweede Kamer hierover in januari 2012 informeren

Reageer op dit artikel