nieuws

ABU slaat alarm over leerwerkbanen

Instroom

ABU slaat alarm over leerwerkbanen

De uitzendbranche vreest voor het verlies van twaalfduizend leerwerkbanen voor jonge, vaak laaggekwalificeerde uitzendkrachten. Het kabinet wil uitzendbureaus uitsluiten van belastingvoordeel onder de regeling Wet vermindering afdracht (WVA) Onderwijs.

De regeling WVA Onderwijs biedt werkgevers vermindering van de belasting- en premieafdracht het laten bijscholen van bepaalde groepen werknemers. Onder de voorgenomen aanpassing van de regeling hebben uitzendbureaus geen recht meer op dit belastingvoordeel.

Hans Kamps, voorzitter van branchevereniging ABU vreest voor het voortbestaan van duizenden leerwerkplekken voor jonge uitzendkrachten. 'Uitzendondernemingen helpen ruim 12.000 jongeren aan leerwerkbanen, vaak jongeren zonder startkwalificatie worden opgeleid voor beroepen in de techniek, zorg, logistiek of administratie. Niet toevallig de sectoren waar op termijn een groot tekort aan vakmensen ontstaat. Uitzendondernemingen investeren, als werkgever, in deze jongeren en nemen de begeleiding, risico's en kosten voor de complete opleiding op zich. Uitzenders die dergelijke inspanningen leveren moeten zelf het belastingvoordeel kunnen genieten.'

Volgens het kabinet komt het belastingvoordeel niet toe aan het uitzendbureau, maar aan diens opdrachtgever. Volgens het ministerie van Financiën is dit een verduidelijking van de regel. Kamps: 'Het staat haaks op het overheidsbeleid waarin het kabinet de uitzendsector juist een grotere rol wil geven in de bemiddeling en kwalificatie van kwestbare groepen op de arbeidsmarkt. Bovendien is het vreemd dat juist dit kabinet ingrijpt in de markt waar uitzendondernemingen en opdrachtgevers 12.000 keer per jaar samen goede afspraken maken over de kosten en opbrengsten van een leerwerkbaan. Daar moet de overheid zich niet mee bemoeien.'

Reageer op dit artikel