nieuws

AWVN roept bonden op tot samenwerking

Instroom

De AWVN maakt zich zorgen over de onrust binnen de FNV en roept alle partijen op de arbeidsmarkt op tot samenwerking. Volgens directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen kan Nederland zich in het huidige economische klimaat geen periode van arbeidsconflicten veroorloven.

Van der Steen deed zijn oproep donderdag tijdens het jaarlijkse AWVN-congres dat geheel in het teken stond van nieuwe arbeidsverhoudingen. ‘De arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen staan onder druk en kunnen de komende tijd gemakkelijk verslechteren. Ik roep alle partijen – vakbonden, maar ook ondernemingsraden én werkgevers – daarom op kalm te blijven, hun verantwoordelijkheid te nemen en vooral voor samenwerking te kiezen. De internationale economische situatie laat niet toe dat we in een periode van arbeidsconflicten terecht komen', aldus Van der Steen.

Verbetering lijn
Uit onderzoek onder de leden blijkt dat werkgevers lijnmanagers en de OR een magere zes toekennen. Van der Steen roept daarom op om te investeren in de lijn. Volgens hem moeten daar de oplossingen voor organisatieverbeteringen worden gevonden. ‘Door de kwaliteit van het lijnmanagement te verbeteren en door de interne dialoog met werknemers beter te voeren, kunnen organisaties veel doelmatiger en soepeler werken.'

Bonden
Voor de omgang met de bonden hadden de respondenten in het onderzoek een iets hoger rapportcijfer over, een zeven, maar Van der Steen maant de bonden toch zich coöperatief op te stellen in de komende tijd. ‘De verwikkelingen rond het pensioenakkoord, het bezuinigingsbeleid van het kabinet, de crisis rond de euro en de onzekere economische situatie hebben duidelijk hun invloed op het gespreksklimaat. Als dat leidt tot onrealistische eisen in de onderhandelingen, gaan we een vervelende tijd tegemoet. Ondernemingen moeten meer dan ooit letten op hun concurrentiepositie en hebben weinig speelruimte op het vlak van arbeidsvoorwaarden. We moeten er met zijn allen nog aan wennen dat de komende tijd groei niet vanzelfsprekend is en dat er misschien weinig of geen ruimte is voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden.'

Reageer op dit artikel