nieuws

Meer vrouwen in de top van het onderwijs

Instroom

Meer vrouwen in de top van het onderwijs

Steeds meer vrouwen hebben een hoge functie in het onderwijs. Op basisscholen is momenteel ruim een op de drie directeuren (37 procent) een vrouw. Vijf jaar geleden was dat een kwart.

Het aantal vrouwelijke adjunct-directeuren nam in dezelfde periode toe van 45 naar 57 procent, schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs in een nota over werken in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs is gemiddeld 26 procent van de directie vrouw. Vijf jaar geleden was dat 19 procent. In het middelbaar beroepsonderwijs steeg dat aandeel van 31 naar 37 procent.
Over het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs staat niets geschreven.
Reageer op dit artikel