nieuws

Scholing is geen reden voor lagere ontslagpremie

Instroom

Scholing is geen reden voor lagere ontslagpremie

De koppeling tussen investering in scholing en een lagere ontslagpremie is niet zo logisch als de politiek wil doen voorkomen. Scholing is een eerste vereiste voor een flexibeler arbeidsmarkt, zo schrijft Sonja Stern, Business Manager van IBO Business School, in een opiniestuk.

Werkgevers die aan scholing doen moeten niet minder ontslaggeld hoeven betalen bij gedwongen vertrek van personeel. Scholing levert hun toch al extra profijt op. Dit in reactie op de discussie rondom het wetsvoorstel van CDA-kamerlid Eddy van Hijum over het verrekenen van scholing in ontslaggelden. 

Er is geen logische correlatie tussen het bieden van scholing aan personeel enerzijds en de hoogte van ontslaggelden bij gedwongen vertrek anderzijds. Scholing werkt altijd in het voordeel van zowel de werknemer als de werkgever. Het doel van scholing moet zijn dat medewerkers uitmuntend gaan presteren in hun functie. Dat is prettig voor de medewerkers zelf, gunstig voor de eigen organisatie en tevens een broodnodige investering in de kenniseconomie waarin we leven.

Bovendien is het een belangrijke voorwaarde voor een gezonde doorstroom op de arbeidsmarkt, want getalenteerde, goed opgeleide mensen vinden ook in veranderende tijden gemakkelijker weer een nieuwe baan. Een opleiding biedt ook toegang tot een nieuw netwerk. Goed opgeleide mensen staan steviger in hun schoenen en hebben een positievere houding ten aanzien van hun eigen mogelijkheden en ten aanzien van hun voormalige werkgever. Een verandering van baan wordt niet per se als negatief gezien maar juist als een nieuwe kans om verder te groeien.

Scholing levert alleen maar plussen op voor zowel werkgevers als werknemers, daar moet je geen min aan koppelen in de vorm van een lagere ontslagvergoeding. In het slechtste geval benadeel je medewerkers die in zichzelf investeren, door te kiezen voor een opleiding met alle noodzakelijke offers aan privé tijd, met een lagere ontslagvergoeding.  Terwijl de buurman die lui op zijn stoel is blijven zitten, bij ontslag bevoordeeld wordt.

Reageer op dit artikel