nieuws

Werken buiten kantoortijd is funest voor gezinnen

Instroom

Werken buiten kantoortijd is funest voor gezinnen

In ongeveer een op de vier gezinnen in Nederland werkt iemand buiten standaard arbeidstijden: ’s avonds, ’s nachts of in het weekeinde. Hierdoor is er een verhoogd risico op een slechtere relatie en uiteindelijk zelfs een verhoogde kans op het uiteenvallen daarvan.

De keuze om in het weekeinde of 's avonds of 's nachts te werken, heeft vaak te maken met de aard van de baan, maar soms kiezen mensen ervoor vanwege de zorg voor kinderen. Als een van beide partners buiten standaard arbeidstijden werkt, komt er meer tijd voor kinderen vrij, in het bijzonder voor vaders. Maar de winst in zorgtijd voor de kinderen gaat ten koste van gezamenlijke tijd van de ouders.

Kinderopvang
Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Kadri Täht. Het was al eerder bekend over de Verenigde Staten, maar zij bevestigt dit nu ook voor Nederland. Täht promoveert 27 oktober aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar studie laat zien dat sommige mensen het zich niet kunnen veroorloven of het niet willen om de zorg uit handen te geven. Kinderopvang is natuurlijk alleen een optie als het werk uitgevoerd kan worden in kantooruren. Voor de gezinnen waar de afwijkende schema's het gevolg zijn van beroepsmatige redenen blijft het probleem van de kinderopvang.

Deeltijd
De VS en Nederland lang niet in alle opzichten hetzelfde wat betreft niet-standaard arbeidstijd. In de VS is avond-, nacht- en weekendwerk veel sterker verbonden aan banen die wat betreft beloning en status niet zo aantrekkelijk zijn, terwijl ook de financiële compensatie geringer is dan in Nederland. Verder zijn er in ons land veel meer mogelijkheden om in deeltijd te werken en juist dit blijkt een goede manier te zijn om de gevolgen van niet-standaard arbeidstijd op te vangen.

Amerikaanse toestanden
Verdere deregulatie van werktijden zou volgens Täht tot Amerikaanse toestanden kunnen leiden. Men moet zich bewust zijn van de gevaren voor de werknemers en hun gezinnen bij de keuze voor het werk in afwijkende schema's. Täht denkt dat de VS een goed voorbeeld is van hoe ver dingen kunnen gaan of waar de gevaren zijn. 'Belangrijk is dat mensen de keuze hebben om het een of het ander te kiezen en ook de middelen om zich te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen.' Deze bescherming komt volgens Täht uit zaken zoals parttime werk, loon / rusttijd compensatie, controle over de uren, de voorspelbaarheid van de de uren en consulting.

Reageer op dit artikel