nieuws

Werkloosheid verder gestegen

Instroom

Werkloosheid verder gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in september 2011 met 17 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 438 duizend. Dat komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Het aantal werklozen is in september voor de derde maand op rij toegenomen. Gemiddeld steeg de werkloosheid in het derde kwartaal van 2011 met zo'n 15 duizend per maand. In de eerste helft van het jaar veranderde de werkloosheid nog nauwelijks.

Bij UWV WERKbedrijf stonden in september 455 duizend werkzoekenden ingeschreven, bijna evenveel als in augustus. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar vertoonde voor de tweede maand op rij een stijging. Het aantal jonge werkzoekenden ligt nog wel 10 procent onder het niveau van een jaar geleden. Bij technische beroepen is al vrijwel het hele jaar sprake van een gestage daling van het aantal werkzoekenden.

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in september met 1,7 procent tot 252 duizend. Er werden ruim 36 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en bijna 41 duizend beëindigd. Vooral het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen nam in een maand tijd sterk toe, een verschijnsel dat zich jaarlijks in september voordoet.

 

Reageer op dit artikel