nieuws

Werknemer verliest vertrouwen in pensioen

Instroom

Meer dan de helft van de werknemers en werkgevers in Nederland vindt dat de onzekerheid over het pensioenstelsel toeneemt. Jongeren draaien in hun ogen op voor het tekort.

Dit staat in het pensioenonderzoek dat Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van Nationale-Nederlanden. De rekening voor het pensioentekort wordt doorgeschoven naar de toekomst vindt men; jongeren betalen en de ouderen profiteren. Bij werknemers vertaalt zich dit in een laag vertrouwen in de eigen pensioenregeling.

Binnen de diverse generaties wordt verschillend gedacht over het pensioen. Jongeren tot 35 jaar hebben de minste problemen met de verhoging van de pensioenleeftijd. Een ruime meerderheid van hen vindt wel dat de rekening van het pensioentekort bij hen wordt neergelegd. In de groep werknemers tot 44 jaar vindt ruim 30 procent dat het pensioenakkoord vooral goed is voor ouderen. Bijna vijftig procent van de ouderen kan zich niet vinden in de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Werknemers willen voor hun pensioen meer keuzevrijheid, zonder dat ze dit zelf moeten regelen. Ondanks het lage vertrouwen in de eigen pensioenregeling, wil ruim 60 procent dat de werkgever voor een goed pensioen zorgt. ­Meer dan de helft van de werknemers is er niet van overtuigd dat zijn werkgever een goede pensioenregeling biedt. Werkgevers zijn aanzienlijk positiever over hun pensioenregeling, alhoewel GZ-werkgevers wel degelijk kritischer zijn: 19% vindt namelijk dat het niet past bij de wensen en eisen van werknemers.

Werkgevers die aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds en sociaal zijn ingesteld staan positief tegenover meer keuzevrijheid. Groot-zakelijke bedrijven en het het midden- en kleinbedrijf hebben interesse om hun werknemers een eigen pensioen te laten kiezen.

 

 

Reageer op dit artikel