nieuws

Werkgevers prijzen aanpak personeelstekort techniek

Instroom

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hoopvol over het Masterplan van de negen topsectoren en het Platform Bètatechniek om het tekort aan bèta- en technologisch geschoold personeel op te lossen. Het plan geeft een duidelijke en integrale aanpak, aldus beide organisaties.

Als de topsectoren hun innovatieagenda's willen realiseren, moeten jaarlijks zeker veertigduizend bètatechnologische mensen extra worden aangetrokken. Als niets gedaan wordt, is het tekort aan bètatechnici in 2016 opgelopen tot 155 duizend mensen.

Het Masterplan Bèta en Technologie ‘Naar 4 op de 10' is eerder deze week overhandigd aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Eén van de doelen is dat in 2025 40 procent van alle afgestudeerden een bètarichting heeft gevolgd. Momenteel is dat zo'n 25 procent.

In het masterplan word een aantal speerpunten genoemd om de trend te keren. Technische functies moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, er is continue afstemming nodig tussen onderwijs en arbeidsmarkt om curricula aan te laten sluiten op de behoefte en er moet aandacht zijn voor betere carrièreperspectieven en motiverende loopbaanpaden.

Tot slot wordt ervoor gepleit om het internationaal perspectief te vergroten. Bijvoorbeeld door ruime beschikbaarheid van internationale kenniswerkers en door internationale uitwisseling van talent. Passende wet- en regelgeving bij het aantrekken (en behouden) van buitenlandse studenten en werknemers is hierbij cruciaal, bendrukken de opstellers van het masterplan.

Reageer op dit artikel