nieuws

Steeds meer jongeren zitten werkloos thuis

Instroom

Steeds meer jongeren zitten werkloos thuis

De jeugdwerkloosheid in Nederland neemt toe. In maart 2011 was 9,2 procent van de jongeren werkloos. Een jaar later was dat fors meer, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vorige maand zat 11,8 procent van de jongeren werkloos thuis.

Overigens zijn er nog altijd veel landen die alleen maar kunnen dromen van een dergelijk percentage. De jeugdwerkloosheidcijfers laten een enorme kloof zien tussen Noord- en Zuid-Europa. Kijkend naar de hele EU, dan is ruim 22 procent van de jongeren werkloos. Bijna de helft heeft geen vaste baan. Maar de verschillen zijn groot. In landen als Spanje en Griekenland is helft van de jongeren werkloos, terwijl het cijfer in Nederland en de ons omringende landen op ongeveer één op tien ligt.

Over de hele linie neemt de werkloosheid in Nederland licht toe. In maart is het aantal werklozen met 2.000 personen gestegen tot 465.000. Dat komt overeen met 5,9 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dat nog 5,1 procent.

Maart 2012 telde 296 duizend lopende WW-uitkeringen, 3 duizend minder dan in februari. Er werden 45 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en 48 duizend beëindigd. Vergeleken met een jaar geleden was het aantal WW-uitkeringen ruim 25 duizend hoger. Het aantal uitkeringen steeg het afgelopen jaar het sterkst in de leeftijdsgroep tot 35 jaar en onder 55-plussers. In de leeftijdsgroep 35-55 jaar was de toename beperkt.

In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan personen die werkzaam waren in de financiële en zakelijke dienstverlening gestegen met 13.000 tot 114.000. Vanuit de sector gezondheid, welzijn en cultuur kwamen er 8.000 uitkeringen bij. De industrie telde juist 3.000 uitkeringen minder dan een jaar geleden.  
 

Reageer op dit artikel