nieuws

Registratieplicht uitzenders van kracht

Instroom

Registratieplicht uitzenders van kracht

Iedereen die personeel tegen een vergoeding uitleent aan andere werkgevers, moet vanaf 1 juli geregistreerd zijn. Malafide uitzendorganisaties moeten hiermee van de markt worden verdreven.

Uitleners moeten vanaf 1 juli in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Uitleners die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen dit telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van Koophandel in hun regio.

De wet heeft ook consequenties voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt. Inleners mogen niet meer gebruik maken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan. Inleners kunnen vanaf medio juli controleren of uitleners goed geregistreerd staan op de website van de Kamer van Koophandel.

De consequenties van het overtreden van deze wet zijn groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete van 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs 36.000 euro per werknemer. Minister Kamp noemde malafide uitzenders vorig jaar een 'hardnekkig kwaad'. Hij heeft de aanpak hiervan tot een van de speerpunten van de Inspectie gemaakt.

Met de registratieplicht wil de overheid beter zicht krijgen op de wijze waarop arbeidskrachten te werk worden gesteld. Zo kan volgens de regering fraude beter worden opgespoord, krijgen werknemers betere bescherming en wordt eerlijke concurrentie bevorderd. De registratieplicht is een langgekoesterde wens van ABU, de branchorganisatie voor uitzendorganisaties, evenals de vrijwaring voor inlenersaansprakelijkheid wanneer werkgevers met een gecertificeerd bureau in zee gaan.

Reageer op dit artikel