nieuws

Werkgevers begeleiden zelf werknemers naar nieuw werk

Instroom

Werkgevers begeleiden zelf werknemers naar nieuw werk

Een proef waarbij groepen samenwerkende bedrijven werknemers herplaatsen die met ontslag bedreigd worden, is succesvol. Van de 650 werknemers van wie de baan op de tocht stond, hebben er nu al meer dan de helft een nieuwe baas. Het gaat om 340, vooral oudere, werknemers.

Dit blijkt uit de Tussenrapportage Experimenten Van Werk Naar Werk, die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Ruim een jaar geleden zijn negen experimenten van start gegaan op initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties. De bedrijven hebben met ontslag bedreigde werknemers begeleid naar een nieuwe baan, zonder tussenkomst van UWV.

De gemiddelde leeftijd van de betrokken werknemers ligt tussen de 45 en 50 jaar. Bij de negen experimenten werken vakbonden en werkgevers samen, bijvoorbeeld door werknemers te scholen voor een andere baan. Een medewerker die op de ene plek overbodig is kan zo ergens anders een vacature vervullen. Werkgevers kregen een financiële bijdrage van maximaal 2.500 euro per werknemer voor de begeleiding naar nieuw werk. De werkgevers moeten minimaal net zoveel investeren als ze aan subsidie krijgen.

Minister Kamp heeft ongeveer twee miljoen euro beschikbaar gesteld, om via de experimenten  te onderzoeken of werkgevers  en werknemers een directe rol kunnen spelen bij het van-werk-naar-werk helpen van werknemers. ‘Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers zelf de verantwoordelijkheid krijgen om werknemers naar ander werk te begeleiden. Zo hebben mensen minder snel een werkloosheidsuitkering nodig', aldus de minister.

Of een experiment succesvol is, hangt ondermeer af van het draagvlak bij individuele werkgevers en werknemers,  zo blijkt uit de tussenrapportage. Het gaat om betrokkenheid tot op de werkvloer en de actieve deelname van vakbonden blijkt ook een grote rol te spreken. De kans van slagen lijkt het grootst bij bestaande, goedlopende samenwerkingsverbanden, zoals sectorfondsen en de samenwerking tussen sociale partners.

Reageer op dit artikel