nieuws

FNV vindt regeerakkoord gevaarlijk

Instroom

FNV vindt regeerakkoord gevaarlijk

FNV vindt dat het regeerakkoord van VVD en PvdA een gevaarlijke combinatie oplevert van banenverlies en de verslechtering van de WW en de ontslagbescherming. De werkgevers zijn gematigd positief

FNV voorzitter Ton Heerts zegt dat het regeerakkoord vooral bij werkenden hard aankomt. 'De werkloosheid loopt de komende jaren op met 0,9 procent. Dat betekent tienduizenden extra werklozen erbij. De WW wordt sterk ingeperkt en in combinatie met de verlaging van de ontslagvergoedingen is dat desastreus. Er moet bezuinigd worden, dat is helder. Maar met deze plannen ben je vooral aan het slopen en te weinig aan het bouwen.'

De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden gerelateerd van het laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon. In de eerste tien jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar één maand WW-recht op, daarna een halve maand per gewerkt jaar. Bestaande rechten voor wat betreft de opgebouwde jaren worden binnen het maximum van de nieuwe systematiek gerespecteerd.

Bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar moet de werkgever een vergoeding voor scholing in de vorm van een transitiebudget geven. De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.

De werkgevers prijzen de voortvarendheid waarmee de twee coalitiepartners tot een akkoord zijn gekomen. Waar VNO-NCW en MKB-Nederland zich niet mee kunnen verenigen is de voorgestelde quotering op het gebied van de arbeidsmarkt. Zij beschouwen dit voorstel als principieel verkeerd en in de praktijk onwerkbaar. De ondernemingsorganisaties zouden op dit vlak liever afspraken maken in de Stichting van de Arbeid.

 

Reageer op dit artikel