nieuws

Meer jongeren zonder werk dan een jaar geleden

Instroom

Meer jongeren zonder werk dan een jaar geleden

Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden is ten opzichte van vorig jaar met zesduizend gestegen. Het aantal jongeren dat in de eerste acht maanden van dit jaar met een stage of leerbaan begon, is 15 duizend lager dan in 2011.

Dit blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  en UWV.  Ruim 55 duizend jongeren tot 27 jaar staan geregistreerd als werkzoekend. Dit zijn niet alle jongeren die graag willen werken. Alleen als zij een werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvangen zijn jongeren verplicht zich als werkzoekende te registreren.

Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen. In vier van de 30 arbeidsmarktregio’s daalde het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren. De grootste dalers zijn Zuid-Gelderland en Groot Amsterdam. In de overige regio’s nam het aantal juist toe. Grootste stijgers zijn Groningen, Midden-Holland en Noordoost-Brabant.

Stageplaatsen
Mbo-instellingen, bedrijven en kenniscentra starten in diverse regio’s met initiatieven om jongeren voldoende stageplaatsen en leerbanen te bieden en hen voor te bereiden op een goede beroepsuitoefening. In Noord-Nederland zorgen scholen, zorginstellingen en kenniscentrum Calibris voor 40 extra stageplaatsen voor doktersassistent. In regio Zuid en rond Harderwijk delen twee jongeren één praktijkplaats. In de regio Twente loopt een project waarmee 50 schoolverlaters die even geen werk hebben, behouden blijven voor de techniek. De kenniscentra Kenteq en Innovam begeleiden dit.

Werkgevers
De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hun achterban opgeroepen om om stageplekken te blijven aanbieden. De beide organisaties zijn echter geen voorstander van een  doorstart van het Actieplan jeugdwerkloosheid, dat liep van 2009 tot en met 2011. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden een nieuwe grootschalige aanpak niet zinvol. Alleen gerichte acties hebben zin, aldus de werkgeversorganisaties.

Vertekend beeld
De jeugdwerkloosheidcijfers geven volgens de organisaties een vertekend beeld, omdat zij stellen dat veel jongeren die als werkloos zijn geregistreerd, momenteel gewoon op school zitten. Daarnaast is het de werkgelegenheid in bepaalde sectoren gewoon zo belabberd dat daar geen plan van aanpak tegen opgewassen is. ‘Er moet ook wel werk zijn voor die jongeren. In de bouwsector bijvoorbeeld is het voor iedereen, jong en oud, momenteel moeilijk. Een grootschalig actieplan heeft dan geen nut’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een schriftelijke verklaring.

Langer doorleren
Vorige week kwamen de jongerenorganisaties van de vakbonden FNV en CNV met een tienpuntenplan om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zij pleiten bij de formateurs voor onder meer starterbeurzen, extra scholingsbudget en een numerus fixus voor ‘pretstudies’. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen deze plannen niet geheel af. Sommige onderdelen, zoals het langer laten doorleren van jongeren, vinden de werkgeversorganisaties wel positief.

Reageer op dit artikel