nieuws

Pensioenregelingen voldoen niet aan eisen

Instroom

Slechts 2 procent van de pensioenregelingen voldoet momenteel aan de voorgestelde fiscale kaders voor middelloonregelingen van kabinet Rutte II. Maar dat is volgens Towers Watson niet per se slecht nieuws.

Towers Watson baseert deze conclusies op de eigen pensioenbenchmark, waarin gegevens van 50 procent de Nederlandse beroepsbevolking staan.

Voor bijna acht op de tien pensioenregelingen is het maximale opbouwpercentage, de loonruimte om fiscaal aantrekkelijk pensioen op te bouwen, hoger dan in het regeerakkoord (1,75 procent). Ook de beperking van het maximum pensioengevend salaris van honderdduizend euro zorgt er voor dat de huidige pensioenregelingen niet voldoen aan de eisen.

Volgens Towers Watson levert de aanpassing van de pensioenregeling een werkgever niet alleen extra werk op, maar biedt het ook een kans voor bezinning op het beloningsbeleid. John Smolenaers, senior consultant bij Towers Watson: ‘Door te kijken naar de individuele situatie van een werknemer kun je de pensioenopbouw plaatsen in de totale bestedingsruimte. Een dertiger met twee kinderen heeft een andere bestedingsbehoefte dan een vijftiger zonder kinderen. Daar kun je dus ook de pensioenopbouw op aanpassen. Deze herbezinning op het beloningsbeleid verkleint de kennisachterstand rondom pensioen, zorgt voor meer financiële stabiliteit en aantrekkelijk werkgeverschap. Die stabiliteit komt niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever ten goede. Stabiele en betrokken werknemers presteren namelijk beter.’

De aangepaste percentages zorgen volgens Towers Watson bovendien niet per definitie voor een groter pensioengat. Sinds 2006 sparen werknemers met een percentage van 2,25 procent. Edwin de Jong, senior consultant bij Towers Watson: ‘We zijn echter eerder begonnen met het opbouwen van pensioenkapitaal, en gaan ook later met pensioen. De oude regeling leverde een gemiddeld pensioen op van 72 procent van het laatst verdiende inkomen. Met de nieuwe regeling is dat opgelopen tot 99 procent.’

 

Reageer op dit artikel