nieuws

Zeshonderd miljoen beschikbaar voor arbeidsmarktplannen

Instroom

Zeshonderd miljoen beschikbaar voor arbeidsmarktplannen

Minister Asscher van SZW stelt tot 2016 € 600 miljoen extra beschikbaar om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Werkgevers en werknemers zijn meteen aan de slag gegaan met arbeidsmarktplannen per sector en regio.

De minister financiert met die € 600 miljoen de helft van de plannen. Dit meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar site. De financiële ondersteuning is een concrete uitwerking van het Sociaal Akkoord dat sociale partners en kabinet in april 2013 hebben gesloten.

Uitgelezen kans
De VNG ondersteunt de aanpak per sector en denkt dat dit een uitgelezen kans is om de samenwerking tussen de sectoren en de regio’s te verbeteren en te versterken. De inzet is in ieder geval om de plannen van de sectoren goed te laten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de 35 arbeidsmarktregio’s.

Financiering
De sectoren moeten in hun plan helder laten zien hoe de eigen financiering eruitziet en waarom een bijdrage van de overheid noodzakelijk is. De cofinanciering van de overheid geldt voor een periode van maximaal twee jaar.

Naar voren
Formeel komt de € 600 miljoen pas beschikbaar in 2014, maar minister Asscher haalt een deel van het geld naar voren vanwege de hoge werkloosheid, zodat sectoren al in 2013 gericht aan de slag kunnen. Van 1 oktober tot 31 december 2013 kunnen de eerste voorschotten worden uitgekeerd aan goedgekeurde sectorplannen.

Actieteam crisisaanpak
Er komt een Actieteam crisisaanpak dat het opstellen van goede sectorplannen gaat stimuleren en hindernissen wegnemen. Het actieteam gaat zorgen voor landelijke afstemming van randvoorwaarden en uitwisseling van interessante initiatieven.

Het Actieteam crisisaanpak is een landelijke groep van direct betrokken partijen zoals sociale partners, SZW, UWV, bonden en branches. Ook de VNG doet mee in het Actieteam crisisaanpak.

CvA als gemeentelijke werkgever
Het College voor Arbeidszaken (CvA), dat de gemeentelijke werkgevers vertegenwoordigt, bekijkt samen met de bonden of de subsidie van SZW ingezet kan worden om doelen uit de cao te bereiken. Bijvoorbeeld stimuleren van mobiliteit, van werk naar werk-trajecten en ervaringscertificaten.

Mogelijk dat de subsidie ook gebruikt kan worden voor het stimuleren van intersectorale mobiliteit.

Het CvA adviseert gemeenten individueel of in samenwerkingsverbanden te bezien of de subsidieregeling kan bijdragen aan lokale en regionale initiatieven voor het stimuleren en behoud van werkgelegenheid bij de gemeenten.

Bron: VNG

Reageer op dit artikel