nieuws

Werknemers met sterallures hebben meer succes

Instroom

Werknemers met sterallures hebben meer succes

Welke mensen maken in een team of organisatie het verschil: degenen met de beste reputatie of met de beste papieren? En hoe speelt HR daarop goed in?

De wetenschappelijke onderzoekers Gokhan Ertug en Fabrizio Castellucci (2013) tonen aan dat professionals met een goede reputatie een grotere impuls geven aan het succes van het team dan professionals met een staat van dienst.

Deze professionals met allure zorgen niet alleen voor meer inkomsten maar ook voor meer quick wins in de kwaliteitsslagen van het team dan professionals zonder sterallures. Het hebben van goede papieren draagt ook bij aan de kwaliteit van het team, maar dat effect staat op de derde plaats.
Het onderzoek van Ertug en Castellucci (2013) was gericht op het achterhalen van de onderlinge invloed van reputatie en status van hoog gekwalificeerde professionals op hun team- of bedrijfsresultaat. In de wetenschap zijn dit verschillende concepten, reputatie en status. Reputatie betreft het imago van iemand dat is gebaseerd op beeldvorming, indrukken, en perceptie en status betreft de staat van dienst zoals deze blijkt uit feiten en daadwerkelijke verworvenheden.

De studie van Ertug en Castellucci wijst op het eerste gezicht uit dat het vanuit financieel-economisch perspectief wenselijk is om mensen te selecteren op basis van hun recensies. Hoe meer sterren of likes, hoe beter. Reputaties van medewerkers spekken de kas van het team en brengen het team naar een hoger niveau. Mensen met allure maken blijkbaar het verschil. Ze hebben niet alleen een reputatie; ze zijn ook inspirerend voor hun omgeving.
Reputatie blijkt overigens in eerste instantie ook een sterk effect te hebben op de kwaliteit van het team. Het directe effect van reputatie op de kwaliteit heeft echter óók z’n uitwerking op de financiele resultaten. Status heeft ook een sterk effect op de financiele resultaten inkomsten, maar dat effect is minder groot dan het indirecte effect van reputatie op het financiele succes van het team. Blijkbaar zijn de papieren een soort paspoort om überhaupt mee te doen in het team. Hiermee wordt de kwaliteit geborgd. Daarna gaan andere wetten gelden en nemen mentale modellen het over. Feiten vormen daarom wel degelijk de basis van succes en niet reputaties, maar beelden en percepties hebben al snel daarna de overhand. Spelen met sterallures, uitbuiten van reputaties, we zien het dagelijks om ons heen. De studie van Ertug en Castellucci maken het gedrag van professionals met een bovengemiddelde reputatie wetenschappelijk verantwoord.

Het is niet overdreven om te stellen dat het monnikenwerk was wat hieraan vooraf ging. Ertug en Castellucci verzamelden in de Verenigde Staten gegevens onder basketball spelers en teams die vanaf het seizoen 1989-90 tot het seizoen 2004-05 meespeelden in de competitie van de National Basketball Association (NBA). Dit is de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld en één van de vier grote sportliga’s in Noord-Amerika. Op allerlei manieren wisten zij gegevens te verkrijgen. Via salaris databanken, via ticketverkoopkantoren, en officiële NBA-kanalen. Het verrichte werk ten behoeve van de dataverzameling is niet alleen bewonderingswaardig, het is ook een prestatie om met deze data robuust en degelijk onderzoek te doen.

In grote lijnen komen er drie verbanden naar voren die richting geven aan de investeringsagenda in HRM. In volgorde van het gewicht dat de verbanden blijken te hebben, zijn dat

  • een goede reputatie van een nieuwe medewerker komt de kwaliteit van geleverde producten of diensten van de organisatie ten goede.
  • een goede reputatie van een nieuwe medewerker leidt tot een kwaliteitsimpuls in het team of de afdeling en daardoor stijgen de inkomsten.
  • een nieuwe medewerker met een bepaalde status zorgt voor meer inkomsten.

De les die dit artikel ons leert, is dat HRM niet los kan worden gezien van een wereld waar de like-button en daardoor meningen en gevoelens domineren. Organisaties die daarop inspelen, zijn de winnaars in de markt. Zij investeren in mensen die de kwaliteit van de producten of dienstverlening kunnen verbeteren óf in hen die de X-factor van de organisatie kunnen vergroten. Het liefst in mensen die beide kunnen met voorrang voor degenen die appelleren aan een goed gevoel. Deze boodschap is geldig totdat de invloed van het aantal klikken op een quality-button het aantal likes overschaduwt.

Lees ook: Ondernemers hebben liever een teamspeler dan een harde werker

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit en buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika. Tevens is zij toezichthouder bij ROC Leiden en Hogeschool Inholland.

Reageer op dit artikel