nieuws

Allochtone vrouw dicht kloof op arbeidsmarkt

Instroom

Allochtone vrouw dicht kloof op arbeidsmarkt

Werkende vrouwen van niet-westerse herkomst hebben veel vaker een voltijdbaan dan autochtone vrouwen.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2012 had van de eerste generatie 36 procent en van de tweede generatie 46 procent een voltijdbaan, tegenover 27 procent van de autochtonen.
Vergeleken met autochtone vrouwen, werken niet-westerse vrouwen ook veel minder vaak in kleine deeltijdbanen van 12 tot 24 uur per week. Van de niet-westerse vrouwen die in Nederland zijn geboren heeft 14 procent zo’n baan, bij de autochtone vrouwen is dat ruim twee keer zoveel.

De kloof op de arbeidsmarkt wordt vooral gedicht door niet-westerse vrouwen die in Nederland zijn geboren. Het aandeel met een baan is bij deze tweede generatie met 68 procent even groot als bij autochtone vrouwen. Van de vrouwen uit de eerste generatie is minder dan de helft aan het werk.

Reageer op dit artikel