nieuws

Flexibilisering zorgt voor meer ongelijkheid

Instroom

Flexibilisering zorgt voor meer ongelijkheid

De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Vooral lager opgeleide jongeren komen in tijdelijke contracten en werkloosheid terecht.

Dat blijkt uit onderzoek waarop sociologe Marloes de Lange op 30 september promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijdelijke contracten voor laag opgeleiden gaan vooral ten koste van vaste aanstellingen. Na vijf jaar zijn de negatieve effecten van een tijdelijke start op de arbeidsmarkt verdwenen (lager inkomen, lagere functies en lagere beroepsstatus en kans om werkloos te worden) en hebben jongeren een even grote kans op een tijdelijk contract, ongeacht of mensen in een tijdelijke of vaste baan zijn gestart.

Onzekerheid
Maar naarmate de arbeidsmarkt verder flexibiliseert zal het aantal huishoudens met veel arbeidsmarkt-onzekerheid toenemen en daarmee ook de sociale ongelijkheid. ‘De vraag is of we dat moeten willen’, zegt De Lange. ‘De onzekerheid van jongeren in tijdelijke banen levert hen stress en andere ongemakken op. Bovendien hebben de laagopgeleide starters het extra moeilijk in een periode waarin ze een huis willen kopen en een gezin willen stichten. Een overheid zal zich moeten beraden of en hoe ze deze starters tegemoet kan komen.’

Ontslagbescherming
Versoepeling van de ontslagbescherming maakt het volgens De Jonge het voor jongeren beter mogelijk om een baan te bemachtigen: ‘Doorstroming is voor jongeren nu vrijwel onmogelijk omdat oudere werknemers blijven zitten.‘

Ook het onderwijs moet een steentje bijdragen, vindt De Lange. Om de toegenomen trend naar tijdelijk werk tegen te gaan, zouden opleidingen volgens De Lange meer stageplekken kunnen creëren. Meer binding tussen werk en onderwijs levert betere kansen op de arbeidsmarkt: na een stage of proeftijd komen mensen vaker aan de slag. ‘Het beroepsonderwijs speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van jongeren naar een vaste baan. Ondanks dat het Nederlandse onderwijssysteem al redelijk beroepsgericht is, zou het duale systeem waarin theoretisch onderwijs gecombineerd wordt met praktische werkervaring zoals in Duitsland, ons land als voorbeeld kunnen dienen.’

TIP! In een dag bijgepraat worden over de kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt en flexibilisering? Kom naar HR-wetgeving actualiteitendag, editie Prinsjesdag 2013

 

Reageer op dit artikel