nieuws

Asscher maakt meer schijnconstructies illegaal

Instroom

Asscher maakt meer schijnconstructies illegaal

Minister Asscher gaat het voor bedrijven onmogelijk maken om buitenlandse werknemers een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen.

Er zijn nu volgens Asscher nog veel constructies die weliswaar niet gewenst, maar ook niet illegaal zijn. Volgend jaar legt hij daarom de Wet aanpak schijnconstructies voor aan de Tweede Kamer. Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt. Nu geldt deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid al in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon.

Door een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uit te keren, draagt een werkgever minder belasting en sociale premies af. Dit leidt volgens Asscher tot oneerlijke concurrentie en kan zorgen voor verdringing van binnenlands arbeidsaanbod. Asscher: “Ik ben voor vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Maar ik heb ook oog voor de ongewenste effecten ervan. Schijnconstructies met buitenlandse werknemers zijn hier een voorbeeld van. Via die constructies worden werknemers uit andere Europese landen onderbetaald en er ontstaat bovendien oneerlijke concurrentie. Een harde aanpak van schijnconstructies is daarom een belangrijke stap richting een meer fatsoenlijke arbeidsmarkt.”

Om het beleid kracht bij te zetten heeft het ministerie deze maand vijftien extra inspecteurs aangesteld voor het aanpakken van werkgevers die via schijnconstructies minder loon, belasting of lagere premies betalen. Dit team wordt volgend jaar verder uitgebreid. Daarnaast wordt het voor werknemers makkelijker om naar de rechter te stappen als zij niet het cao-loon betaald krijgen.

Reageer op dit artikel